15-01-2015  EVO en Fenedex pleiten vandaag in de Tweede Kamer voor een verdere integratie van de economieën van Europa en een open vizier naar de wereld. Het werkprogramma dat de Europese Commissie onlangs presenteerde, biedt daar volgens de belangenorganisaties voor handelsbedrijven, exporteurs en productiebedrijven veel aanknopingspunten voor. Wel blijven de samenwerkende ondernemersverenigingen bezorgd over groeiende oppositie over handelsverdragen en gebrek aan Europese aandacht voor het goederenvervoer.

Handelsverdragen

Handelsverdragen maken handel tussen landen makkelijker. Wanneer regels voor internationale handel op elkaar zijn afgestemd, vermindert dit administratieve en nalevingskosten voor bedrijven. De groeiende oppositie, ook in de Tweede Kamer, tegen bijvoorbeeld een handelsakkoord met de Verenigde Staten baart EVO en Fenedex dan ook zorgen. Eenvoudiger procedures in handel tussen Europa en de Verenigde Staten betekenen minder handelsbelemmeringen, zodat er meer groeikansen ontstaan voor Nederlandse mkb-bedrijven. Dat is goed voor de economie, de werkgelegenheid en welvaart.

Goederenvervoer

De Europese economie is gebaat bij de productie van goederen die snel en betaalbaar naar afnemers worden vervoerd. Ondanks het verdrag van Maastricht, voor een vrije Europese zone voor het goederenvervoer, gelden er nog steeds vele verschillende regels voor vervoer in Europa. Van één markt met open grenzen is dan ook nog steeds geen sprake. EVO en Fenedex vinden het dan ook noodzakelijk dat de Europese Commissie transport wel als prioriteit opneemt in haar plannen om de eenwording van de Europese markt verder te stutten.

Informatie-uitwisseling

Informatie-uitwisseling speelt bij handel én vervoer een cruciale rol. De leden van Fenedex en EVO verwelkomen het voorstel dat de Europese Commissie deed voor een pakket voor één Europese markt voor digitale informatie-uitwisseling dan ook van harte.