09-09-2016  Diverse overheden en het bedrijfsleven hebben vrijdag 9 september hun gezamenlijke steun bekrachtigd voor een snelle verbreding van de A20 tussen Gouda en Rotterdam. Gelet op het feit dat dit traject dagelijks geteisterd wordt door files, is verbreding hard nodig.

Brede coalitie

In december vorig jaar heeft de minister een motie aangenomen om de verbreding van de A20 in de planning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar voren te halen. Ondanks deze versnelling, zal dit traject niet eerder dan in de periode 2026-2028 worden aangepakt. EVO en Fenedex vinden dit aan de late kant, reden om op zoek te gaan naar coalitiepartners bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. De coalitie bestaat onder andere uit VNO-NCW West, TLN, gemeente Zuiderplas, provincie Zuid-Holland en Regio Holland-Midden.

Krachtig lobbyproces

Samen met deze partijen wil EVO en Fenedex een krachtig lobbyproces inrichten en hiermee alle mogelijkheden benutten in de besluitvorming. Het voornaamste doel in de lobby is om voldoende financiering te krijgen vanuit het Rijk. De lobby zal zich voornamelijk richten op de Tweede Kamer en de minister.

Schadepost

Volgens de Economische Wegwijzer waren de files op het genoemde traject in 2014 goed voor een schadepost van 6,4 miljoen euro. Ook gebeuren er regelmatig ongelukken. Dit traject is van cruciaal belang voor de economie. Zo rijdt er dagelijks veel verkeer voor de bevoorrading van de steden. Veel dienstverleners zoals bouwbedrijven en installateurs gebruiken deze weg om bij hun opdrachtgever te komen. Ook vindt er veel (inter)nationaal verkeer plaats van en naar de Rotterdamse haven.

Eerste verkenning

In het eerste kwartaal van 2017 treedt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar buiten met een eerste verkenning van de problematiek. Op basis hiervan zal de studie zich verder richten op de oplossingen.