22-06-2016  EVO en Fenedex hebben het kabinetsplan voor verbreding van A27/A12 Ring Utrecht bestempeld als ‘pure noodzaak’. De Ring Utrecht, ‘het kloppend hart van de Nederlandse weginfrastructuur’ is zwaar belast, aldus de organisaties.

Toename wegverkeer

Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KiM) voorspelt voor de periode 2014-2020 een toename van het wegverkeer met 9 procent. Het instituut stelt dat tot 2020 deze verwachte groei slechts voor een deel door de voorziene weguitbreidingen wordt opgevangen. Daardoor ontstaat een toename van het reistijdverlies die kan oplopen tot 45 procent. Door verdere verstedelijking komt de bereikbaarheid van grote steden, zoals Utrecht, zodoende nog verder onder druk te staan.

Ook het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) wijst in een vandaag verschenen rapport op de doorzettende groei en de oplopende files.

Ontweven

EVO en Fenedex zijn daardoor nog meer overtuigd van de verkeerskundige noodzaak om te gaan ontweven tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, zoals staat in het kabinetspan Ontwerp Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Daarvoor moet het aantal rijstroken op zowel de A27 als de A12 worden uitgebreid volgens de organisaties.

Stadsboulevards

Gemeente Utrecht wil de binnenstedelijke verbindingswegen omvormen tot zogenoemde stadsboulevards. Daardoor worden automobilisten gedwongen maximaal gebruik te maken van de Ring.

De verbreding van de Ring is pas in 2026 gereed, terwijl de stad Utrecht inmiddels al bezig is de capaciteit van het binnenstedelijke wegennet te verminderen. Dat vraagt volgens EVO en Fenedex om een betere afstemming. De organisaties dringen bij Rijkswaterstaat aan op versnelling in de uitvoering van de Ring Utrecht waar mogelijk.

Besluitvorming

Het kabinet-Rutte 2 heeft bij het aantreden aangekondigd een besluit te nemen over deze Ring. EVO en Fenedex stellen versnelling in dit besluitvormingsproces zeer op prijs.