20-09-2016  Vrijhandel moet uit het verdomhoekje. Dit stellen EVO en Fenedex in een eerste reactie op de Miljoenennota. Daarom moet het kabinet zich in 2017 hardmaken voor handelsverdragen en het vrije verkeer van goederen in Europa. Ook moet het kabinet fors meer investeren in bereikbaarheid en digitale infrastructuur.

Economie

Volgens de twee ondernemersverenigingen zijn vrijhandel en slimme infrastructuur het fundament van onze economie en verdienen zij daarom meer prioriteit dan nu uit de kabinetsplannen blijkt.

Onder druk

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kost Nederland zo’n tien miljard euro. Plannen voor makkelijker handel drijven met belangrijke handelspartners, zoals de Verenigde Staten en Canada, staan onder druk.

Ook ondervinden Nederlandse bedrijven hinder door de toegenomen grenscontroles in Europa. Die vertragingen kosten Nederland veel geld. EVO en Fenedex willen daarom dat het kabinet zich komend jaar nog steviger opstelt als voorvechter van vrijhandel binnen Nederland, Europa en met de rest van de wereld, maar zich ook hardmaakt voor een betere samenwerking tussen inspectiediensten en de douane. Meer en efficiënte vrijhandel betekent uiteindelijk meer werk en meer inkomen voor heel veel Nederlanders.

Investeringsfonds

Het kabinet trekt het komende jaar meer geld uit voor investeringen in infrastructuur. Maar dat is volgens EVO en Fenedex niet genoeg. Meer en betere infrastructuur is noodzakelijk en dat kost meer dan nu begroot. Een sterke digitale infrastructuur, betere doorstroming op wegen, vaarwegen en ruimte voor goederenvervoer op het spoor zijn cruciaal voor de positie van Nederland als handelsland.

De ondernemersorganisaties pleiten dan ook voor een goed gevuld nationaal investeringsfonds voor snel-, spoor- en vaarwegen en voor een slimme digitale infrastructuur. Het laatste moet Nederland koploper maken in digitalisering en duurzaamheid.