04-03-2016  EVO en Fenedex voeren nu en in de komende jaren intensieve gesprekken met het ministerie van Financiën en de douane over mogelijkheden om de maximale ruimte in de nieuwe douanewetgeving te benutten, want dat is de inzet van bedrijven en de overheid.

De maximale ruimte kan worden benut door het aantal meldingen - bijvoorbeeld bij de maandaangifte - aan de overheid te beperken en door administratieve controles uit te voeren in plaats van fysieke controles, die het logistieke proces meer verstoren.

Wijzigingen

Door de nieuwe Europese douanewet (DWU), die op 1 mei in werking treedt, krijgt het bedrijfsleven te maken met grote financiële, procedurele (IT-)wijzigingen. Een deel van de wijzigingen is direct van kracht, andere worden in de komende vier jaar ingevoerd.

Tegen invoering

Het DWU is over het algemeen geen vooruitgang voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland stemde daarom afgelopen najaar tegen de invoering van het nieuwe douanewetboek, mede op verzoek van EVO en Fenedex. Nu de wetgeving toch wordt geïmplementeerd, is duidelijkheid voor het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang.

Nationale wetgeving

Als gevolg van de DWU moet de Nederlandse douanewetgeving ook worden aangepast. De wijziging in de nationale (douane)wetgeving zijn vooral van technische aard. De Tweede Kamer behandelt deze aanpassingen op donderdag 10 maart.

Voor de duidelijkheid voor bedrijven is het van belang dat de nationale wetgeving op 1 mei in werking treedt, dus tegelijk met de Europese wetgeving.