23-05-2014  EVO start samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een onderzoek naar de veranderende rol van de transportplanner en mogelijkheden om opleidingen voor deze functie beter te laten aansluiten op de praktijk.

Uitdagingen

Nieuwe technologie en toenemende internationalisering geven aanleiding tot de vraag welke nieuwe uitdagingen het plannen van transport met zich meebrengt want de rol van de transportplanner anno 2014 is veranderd. Er zijn veel meer factoren om rekening mee te houden. Daar komt bij dat de planning van het transport, maar ook de opslag en de logistieke afhandeling van de goederen, voor zowel de organisatie als voor de klant van groot belang is.

Dagelijkse praktijk

Er zijn vele opleiders in Nederland die opleidingen transportplanning aanbieden. Maar lang niet alle opleidingen sluiten aan op de dagelijkse praktijk. Reden voor EVO om samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een onderzoek te starten. Met de uitkomsten van het onderzoek hopen zij beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden om opleidingen voor transportplanners beter te laten aansluiten op de praktijk.

Mening

EVO en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zijn geïnteresseerd in de mening van transportplanners en hun leidinggevenden over het werk van de transportplanner in de huidige tijd en vragen hen daarom hun medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Start onderzoek