05-02-2015 EVO gaat nauwer samenwerken met de Belgische verladersorganisatie OTM. Volgens EVO en OTM kennen hun leden allang geen grenzen meer – al helemaal niet tussen België en Nederland. Daarom presenteren de organistaies vandaag een reeks gezamenlijke doelstellingen die de logistieke operaties van bedrijven moeten verbeteren.

ESC

De twee verladersorganisaties, die samen tienduizenden handels- en productiebedrijven in Nederland en België vertegenwoordigen, intensiveren hun lobbyactiviteiten, opleidingen en informatievoorziening. OTM en EVO werken al nauw samen bij de Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers’ Council (ESC).

Lobby

Hoewel handels- en productiebedrijven veel over de grens actief zijn, bijvoorbeeld door gebruik te maken van logistieke hubs in buurlanden, maken lokale regels dit onnodig ingewikkeld. Zo is het gebruik van een elektronische vrachtbrief nog altijd niet mogelijk, terwijl dit bedrijven veel geld kan besparen. Ook het grensoverschrijdend vervoer van lzv's wordt nog steeds beperkt, terwijl dit de logistieke en milieuprestaties van het vervoer verhogen.

Invulling

OTM en EVO gaan diensten en servicepakketten die de organisaties aan hun leden aanbieden, ook voor gezamenlijk gebruik ontwikkelen. Dit resulteert bijvoorbeeld in een beter, gezamenlijk opleidingspakket waarin de kennis en ervaring uit beide kanten van de grens worden meegenomen. OTM en EVO gaan hun leden ook nog meer actuele informatie bieden waar bedrijven in beide landen hun voordeel mee kunnen doen.