11 juli 2011

Subsidiepeiler, Subsidieloket en SubsidieScan verlagen drempel voor subsidieaanvragen

Vandaag hebben ondernemersorganisatie EVO en PNO, specialist in subsidies en innovatiemanagement, hun samenwerking op het gebied van subsidies officieel bekrachtigd. Hiermee willen zij ondernemers de helpende hand bieden bij het verkennen van subsidiekansen en het indienen van subsidieaanvragen. Dit is hard nodig, omdat het subsidielandschap complex en onoverzichtelijk is. Hierdoor laten veel bedrijven subsidiemogelijkheden voor projecten onbenut. EVO heeft vandaag onder de noemer EVO-Subsidie een drietal diensten gelanceerd: de EVO Subsidiepeiler, het EVO-Subsidieloket en de EVO-SubsidieScan.

Over de samenwerking

Dick van den Bosch, plaatsvervangend algemeen directeur van EVO, licht toe: ‘Dankzij de samenwerking met PNO kunnen wij onze leden vanaf nu tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden specialistische hulp aanbieden bij het verkrijgen van subsidies. Uit onderzoek onder onze leden is gebleken dat subsidies voor hen een belangrijk onderwerp zijn en dat zij hierbij graag ondersteuning willen van EVO. Om dit te realiseren hebben we een samenwerkingspartner gezocht. Onze keuze is gevallen op PNO omdat het bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring en ruim 300 subsidieconsultants marktleider is binnen Europa.’

Subsidiekansen benutten

‘De praktijk wijst uit dat veel bedrijven die zich bezighouden met innovatie kostbare subsidies laten liggen’, vervolgt Mieke Clark-Marsman, manager Sales & Business Developmentvan PNO. ‘Vaak zijn ze zich er niet eens van bewust dat ze in aanmerking komen voor subsidie. Maar het komt ook regelmatig voor dat het aan tijd en expertise ontbreekt om de aanvraag te doen. Door een specialist in de arm te nemen, verhoog je de kans op toekenning van subsidie. Voordat het traject van een subsidieaanvraag in gang wordt gezet, is het belangrijk eerst te inventariseren hoe relevant en kansrijk een subsidieaanvraag is. Vervolgens moet er een match worden gemaakt tussen ambities en projecten enerzijds en subsidieprogramma’s anderzijds. Op basis hiervan kan weloverwogen worden gekozen voor het verzilveren van de meest interessante subsidiekansen. Deze stappen worden in de praktijk nog wel eens overgeslagen. De Subsidiepeiler en de SubsidieScan bieden de mogelijkheid tot een gedegen voorbereiding. Door deze stappen te volgen, vergroot je de slaagkans van de uiteindelijke aanvraag aanzienlijk.’

EVO-Subsidie

Onder de diensten van EVO-Subsidie vallen de gratis online Subsidiepeiler, het telefonisch Subsidieloket en de SubsidieScan. Met de online Subsidiepeiler kunnen zowel leden als niet-leden gratis inventariseren welke subsidieprogramma’s aansluiten bij hun profiel of projecten. Na deze eerste inventarisatie kan het EVO-Subsidieloket bedrijven desgewenst verder helpen bij hun subsidievraag. Wanneer hieruit voldoende aanknopingspunten naar voren komen, kunnen EVO-leden gratis gebruik maken van de SubsidieScan. Deze uitgebreide, persoonlijke inventarisatie is de laatste stap in aanloop naar een eventueel te starten subsidieaanvraagtraject. Tenslotte kunnen bedrijven begeleid worden bij de uiteindelijke aanvraag van de subsidie.

Subsidie evenementen

Naast de diensten onder de noemer EVO-subsidie organiseren EVO en PNO regelmatig evenementen over subsidiekansen en het succesvol benutten daarvan. Het eerste evenement is een workshop over het Europese Marco Polo programma die georganiseerd wordt in september.

Voor meer informatie over EVO-subsidie www.evo.nl/subsidie