1 november 2011

Kennisdeling en -ontwikkeling in logistieke arbeidsmarkt gestimuleerd dankzij EVO-HR Services

Vandaag hebben Randstad en logistieke belangenbehartiger EVO een samenwerkingsovereenkomst  formeel ondertekend in Zoetermeer ten kantore van EVO. Randstad gaat een belangrijke rol vervullen binnen de nieuwe dienstverlening van EVO aan haar leden onder de naam EVO-HR Services. Hiermee willen de twee partijen de kennisdeling en –ontwikkeling in de logistieke arbeidsmarkt bevorderen. Uit de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek van Randstad blijkt dat er op de logistieke arbeidsmarkt nog wel winst valt te behalen op het gebied van doorstroommogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.

Schaarste

Als gevolg van de vergrijzing krijgt het bedrijfsleven de komende jaren te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Door deze schaarste op de arbeidsmarkt is menselijk kapitaal voor ondernemingen meer dan ooit een bepalende factor voor continuïteit en winstgevendheid. Een goed HR-beleid is dan ook steeds belangrijker. Om haar leden optimaal hierbij te kunnen ondersteunen werkt EVO aan een totaal omvattende HR-dienstverlening, op basis van samenwerking met Randstad en andere gerenommeerde partners in de uitzendbrache en op het gebied van personeelsadvisering. ‘Kijkend naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de behoeften van onze leden, is het een logische stap dat wij onze scope op gebied van logistieke dienstverlening gaan verbreden naar het HR-terrein’, vindt Dick van den Bosch, directeur EVO. ‘Onze leden kunnen dankzij samenwerking met partners als Randstad profiteren van vele voordelen op HR-gebied die wij collectief hebben kunnen bedingen. Deze HR-diensten zullen onder de noemer EVO-HR Services worden aangeboden.’

Kennisdeling

Randstad stelt binnen EVO-HR Services uitgebreide kennis op het gebied van de arbeidsmarkt aan EVO-leden beschikbaar via seminars en andere gezamenlijke activiteiten. ‘Doordat leden van EVO en relaties van Randstad op deze manier regelmatig met elkaar in contact komen, vindt er kennisdeling en kennisontwikkeling plaats op gebied van HR in logistiek’, legt Hans Hoogeveen, directeur Randstad uit. ‘Daarnaast kunnen EVO-leden profiteren van de nieuwe flexscan van Randstad. Dit assessment geeft bedrijven inzicht in de mate waarin zij flexibel kunnen omgaan met de inzet van arbeidskrachten. Op basis daarvan bieden wij een HR-oplossing op maat die aansluit bij hun specifieke behoeften'.