11 juli 2011

Verladersorganisatie en luchthaven gaan samenwerken mbt scholing personeelluchtvervoer

Verladersorganisatie EVO en opleider Schiphol College, een initiatief van Schiphol Group en het ROC van Amsterdam, gaan samenwerken om mensen die werken of willen werken in de luchtvaartsector, op te leiden. Dit is hard nodig, gezien de groei in het vervoer van en naar de grootste Nederlandse luchthaven. In 2010 nam de groei toe met 17,6 procent naar een totaal van 1,5 miljoen ton. Dat heeft positieve gevolgen voor de werkgelegenheid: op de luchthaven Schiphol herstelt deze zich, zij het voorzichtig, sterker dan gemiddeld in Nederland. Ook de behoefte aan goed gekwalificeerd personeel neemt toe. Vandaag ondertekenen EVO-directeur Dick van den Bosch en Jeroen Ankersmit, directeur van het Schiphol College, een samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening is het startschot voor een samenwerking tussen de verladersorganisatie en de luchthaven, die als doel heeft het kennisniveau van werknemers in het luchtvervoer naar een hoger plan te trekken. Volgens de samenwerkingspartners is dat goed voor de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van het vervoer van en naar de luchthaven.

Focus op kennis, betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid

De samenwerking tussen EVO en Schiphol College maakt het mogelijk opleidingen aan te bieden die naadloos aansluiten bij de behoeften van de werkgevers op en rond Schiphol. Zowel verladers, de ladingbelanghebbenden, als logistiek dienstverleners in het luchtvervoer hebben behoefte aan en belang bij goed geschoold personeel. Voor de kwaliteit van dienstverlening door luchtvervoerders is bijvoorbeeld goede kennis van transportdocumenten, internationale wetgeving, logistiek onontbeerlijk. De luchtvaart wordt bovendien gekenmerkt door tijdkritische en relatief dure produkten. Dit leidt ertoe dat van het personeel verwacht wordt snel en betrouwbaar te werken. Ook daar is een goede opleiding dus van belang voor zowel verladers als vervoerders. Tot slot kenmerkt het luchtvervoer zich, misschien wel meer dan welke andere vervoersmodaliteit ook, door strenge en complexe veiligheidseisen en –protocollen. Daar gaan EVO en Schiphol College zich ook op richten in hun samenwerking in opleidingen.

Over EVO

EVO is een landelijke belangenorganisatie van verladers en eigen vervoerders. Eén belangrijke doelstelling van EVO is het slechten van barrières in de (internationale) logistieke ketens. Het vergroten van kennis door middel van opleidingen, zowel in de logistiek als daaraan gerelateerde onderwerpen, is daartoe een belangrijk middel. EVO heeft als opleider op het gebied van internationale handel naam gemaakt met de Vakopleiding Declarant, maar ook met vervolgopleidingen als Im-en Exportspecialist en Manager Customs and Trade Affairs. Daarnaast is EVO een aanbieder van diverse luchtvrachtveiligheidsopleidingen, zoals de security awareness training en de opleiding voor beveiligingsadviseur luchtvracht, ter bevordering van de veiligheid in de luchtvrachtketen en om bedrijven te helpen een securitystatus te krijgen.

Over Schiphol College

Schiphol College is een initiatief van Schiphol Group en ROC van Amsterdam. Schiphol College ontwikkelt samen met het bedrijfsleven op de luchthaven innovatieve begeleiding- en onderwijsconcepten voor de luchtvaart (luchthavenlogistiek, - beveiliging, facility). Werken en leren staan hierbij centraal. Schiphol College biedt trainingen aan op onder andere het gebied van Dangerous Goods en Luchtvrachtexpediteur en in management- en taal. Ook ontwikkelt Schiphol College samen met het bedrijfsleven op de luchthaven werk- en leertrajecten en beroepsopleidingen. Tot slot is Schiphol College hét stagebureau van Schiphol.