Zoetermeer, 9 mei 2012

Aanpak problemen stedelijke bevoorrading en rij- en rusttijden cruciaal voor

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO ondersteunen de aandacht van het ministerie van Sociale Zaken voor agressie en stress in het wegvervoer. Veel ondernemers hebben met agressie tegen hun chauffeurs te maken. Daarnaast ervaren chauffeurs steeds meer tijdsdruk en stress als gevolg van de strikte rij- en rusttijdenregeling. Volgens TLN en EVO is de bestrijding van agressie en stress gebaat bij een gezamenlijke aanpak waarin zowel ondernemers als de overheid hun verantwoording nemen. Hierin moet aandacht voor efficiënte bevoorrading van binnensteden en aanpak van de strikte regelgeving van de rij- en rusttijden centraal staan.

Stedelijke bevoorrading

Agressie en geweld tegen chauffeurs komt vooral voor in de binnensteden tijdens de bevoorrading van winkels. Volgens TLN en EVO is het essentieel dat er maatregelen worden genomen om de bevoorrading van binnensteden te verbeteren. De organisaties benadrukken het belang van voldoende laad- en losplekken zodat chauffeurs de ruimte hebben om hun vrachtauto te parkeren en het verkeer kan blijven doorstromen. Ook stellen TLN en EVO dat er meer flexibiliteit moet komen in de zogenaamde venstertijden van gemeenten. Veel gemeenten hebben een bepaalde tijdsperiode vastgelegd waarin chauffeurs de stad in mogen om winkels te bevoorraden. Hierdoor mogen vrachtauto’s vaak alleen tijdens de spits de stad in. Dit leidt tot veel ergernis van medeweggebruikers en werkt agressie in de hand. TLN en EVO vinden dat het Rijk de centrale regie moet nemen in de stedelijke distributie zodat landelijk een uniform beleid wordt gevoerd dat van toepassing is voor alle gemeenten.

Rij- en rusttijden

Chauffeurs hebben niet alleen met agressie te maken, ook stress is een probleemwaar veel chauffeurs dagelijks tegen aan lopen. Sinds de invoering van de digitale tachograaf worden de rijtijden van chauffeurs tot op iedere seconde digitaal geregistreerd. Voor overtreding van deze rijtijden staan hoge boetes. Bang voor deze boetes en onder druk om binnen de rijtijden en venstertijden te leveren, ervaren chauffeurs het werk regelmatig als stressvol. TLN en EVO strijden al jaren voor meer flexibiliteit in de handhaving van de rij- en rusttijden en zijn van mening dat hier een structurele oplossing voor moet komen.