04-11-2011  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de eerste resultaten van de onderzoeken naar de Nieuwe Westelijke Oeververbinding vrijgegeven. Op basis daarvan neemt de minister in december een voorkeursbesluit voor één van de tracés: de Blankenburgtunnel tussen Rozenburg en Maassluis, of de Oranjetunnel ter hoogte van de Maeslantkering.

Doorstroming verbetert

TLN en EVO adviseren de minister te kiezen voor de Blankenburgtunnel, want hierdoor daalt de verkeersintensiteit tijdens de spits in de drukste rijrichting in de Beneluxtunnel met 8 à 10 procent. Zo verbetert de doorstroming en worden de dagelijkse files grotendeels opgelost.

De Blankenburgtunnel heeft bovendien een positief effect op de doorstroming op de A15 tussen Rozenburg en het Vaanplein, waardoor de Rotterdamse haven beter bereikbaar wordt.
De Oranjetunnel leidt tot een daling van slechts 1 à 3 procent van de verkeersintensiteit. Dat is onvoldoende om de doorstromingsproblemen in de Beneluxtunnel structureel op te lossen.

Blankenburgtunnel kost minder

De aanleg van de Blankenburgtunnel is ook beduidend goedkoper dan de Oranjetunnel. De kosten voor de Blankenburgtunnel variëren tussen de 1,0 en 1,6 miljard euro en voor de Oranjetunnel tussen de 1,6 en 2,4 miljard euro. Alleen bij de varianten van de Blankenburgtunnel overstijgen de baten de kosten. Bij een hoge economische groei kan de kosten/batenratio zelfs oplopen tot boven de 2.

Inpassing blijft aandachtspunt

De inpassing van de Blankenburgtunnel verdient bijzondere aandacht. Met name het slagenlandschap kan bij een variant van de Blankenburgtunnel worden aangetast. TLN en EVO pleiten voor een inpassing van de Blankenburgtunnel die breed wordt gedragen door de omgeving.