Zoetermeer, 1 juni 2012

Verkeersveiligheid en economie gebaat bij goede doorstroming verkeer in Noord-Nederland

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn blij dat minister Schultz haar handtekening heeft gezet onder het tracébesluit voor de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar de verbetering van de bereikbaarheid in Groningen en Drenthe aldus de organisaties. De N33 tussen Assen en Veendam is een belangrijke verbinding voor de ontsluiting van steden en dorpen in het oosten van Drenthe en Groningen. De weg is voor het regionale bedrijfsleven van economisch belang. Dat blijkt uit het hoge aandeel vrachtverkeer dat van de verbinding gebruik maakt. EVO en TLN hebben bij regionale en landelijk politiek daarom jarenlang gepleit voor verdubbeling van de weg.

Verkeersveiligheid

Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de verkeersveiligheid liet sterk te wensen over. Vooral bij de kruisingen met de A7 bij Zuidbroek en de kruising met de N34 bij Gieten. In het verleden zijn er tal van ernstige ongelukken, vaak met dodelijke afloop, op deze weg gebeurd. In 2005 kwam er door een motie van de Tweede Kamer geld vrij voor de verdubbeling. Omdat het budget ontoereikend bleek maakten ook de regionale overheden een fors budget vrij om de verdubbeling gerealiseerd te krijgen. In totaal kost de verdubbeling van twee naar vier rijstroken ongeveer 170 miljoen euro. 

Ongelijkvloerse afwikkeling

Vorig jaar werd er door de provincie Groningen aanvullend budget gereserveerd om in plaats van enkele rotondes een klaverblad aan te leggen bij de kruising met de A7 bij Zuidbroek. De aanleg van het klaverblad was een belangrijke wens van het bedrijfsleven omdat het zorgt voor een ongelijkvloerse afwikkeling van de verkeersstromen tussen de N33 en de A7. EVO en TLN zijn zeer positief over de actieve houding van de provincies Groningen en Drenthe bij de realisatie van dit project. 

Het tracébesluit ligt tot 12 juli ter visie. De verwachting is dat in het voorjaar van 2013 het project gegund kan worden. Afhankelijk van de afhandeling van bezwaarprocedures bij de Raad van State kan de verdubbeling in maart 2015 gerealiseerd zijn. EVO en TLN vinden het van groot belang om deze termijn te halen omdat in 2015 de werkzaamheden aan de Zuidelijke ringweg Groningen starten en hiervoor de N33 als belangrijke omleidingsroute fungeert.