9 november 2011

RVS verwerpt bezwaren tegen aanleg nieuwe verbindingsroute

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn bijzonder verheugd met de uitspraak van de Raad van State (RVS) dat de provincie Fryslân mag doorgaan met de aanleg van de Centrale As, een nieuwe snelle verbindingsweg tussen Dokkum en de N31 bij Nijega. Volgens TLN en EVO zal dankzij de aanleg van de nieuwe weg,  de bereikbaarheid van Noordoost Fryslân aanzienlijk verbeteren doordat een groot aantal dorpen van doorgaand verkeer zal worden ontlast. De jaarlijkse schade op dit traject als gevolg van vertragingen ligt tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. Bovendien heeft de aanleg van de Centrale As een positief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de regio.

Noord-Fryslân kent een wirwar van wegen die de verschillende gemeenten met elkaar verbindt. Vooral de huidige verbinding tussen Dokkum en Nijega (N356) over circa 23 kilometer, laat sterk te wensen over. Doordat een snelle doorgaande weg ontbreekt, heeft het (vracht)verkeer geen andere keus dan via de verschillende dorpskernen te rijden. Het vervoerend en verladend bedrijfsleven lijdt hierdoor jaarlijks tussen de 1,5 en 2 miljoen euro schade als gevolg van vertragingen. De economische ontwikkeling, leefbaarheid en verkeersveiligheid staat al jaren onder druk. TLN en EVO pleiten daarom al lange tijd voor de aanleg van de Centrale as; een hoogwaardige, snelle verbinding die de dorpskernen ontlast en de bereikbaarheid van de regio verbetert. 

Nieuwe route

De nieuwe aan te leggen Centrale As loopt van Dokkum tot aan de N31 Nijega over het grondgebied van vier gemeenten. Het project omvat ook de rondwegen Hurdegaryp en Garyp. Tussen Dokkum Zuid en Nijega wordt de weg in beide richtingen aangelegd als dubbelbaans autoweg met vier rijstroken.(100 km/u). De reistijd op dit traject zal hierdoor aanzienlijk verbeteren.

Uitspraak Raad

Enkele (milieu)organisaties hadden bezwaar ingediend bij de RVS tegen de aanleg van de nieuwe route. Deze bezwaren zijn vandaag afgewezen  Volgens TLN en EVO kan hiermee de aanleg van de route op korte termijn van start gaan.