06-03-2013  EVO en TLN helpen de Drechtsteden bij de verduurzaming van het goederenvervoer in de regio. De organisaties hebben hier vandaag met de Drechtsteden een intentieverklaring over ondertekend.
Concreet heeft de intentieverklaring als doelstelling het aantal gereden kilometers van het vrachtverkeer te verminderen en de doorstroming op het wegennet te verhogen. Tegelijkertijd moet de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag.

Maatregelen

Om dit te bereiken worden meerdere maatregelen onderzocht, zoals afstemming van de venstertijden op regionaal niveau, invoering van dagranddistributie (bevoorrading in de avond en ochtend) en aanpassingen aan de infrastructuur.
Verladers en vervoerders hebben de afgelopen jaren al veel bereikt op het gebied van duurzaamheid. Zo is het wagenpark in Nederland verschoond en hebben ondernemers grote efficiencyslagen gemaakt in de logistieke bedrijfsvoering.

Lean & Green

De intentieverklaring vindt plaats in het kader van de Lean & Grean Award; een prijs die Connekt jaarlijks uitreikt aan bedrijven en gemeenten die streven naar een CO2–reductie van minstens twintig procent.