Zoetermeer,16 september 2011

Vervoerend en verladend bedrijfsleven reageert op gevolgen kabinetsplannen 2012 voor bereikbaarheid Zuid-Holland

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn overwegend positief over de plannen van het Kabinet voor het jaar 2012. Nederland moet hard bezuinigen om de financiële begroting weer op orde te krijgen. Het Kabinet kiest in deze begroting echter terecht voor logistiek als motor voor duurzame ontwikkeling van onze economie en zet de ingeslagen koers uit het regeringsbeleid door. EVO en TLN zijn verheugd dat de financiering voor belangrijke investeringen voor onderhoud en aanleg van infrastructuur op peil blijft. In Zuid-Holland vraagt het verladend en vervoerend bedrijfsleven met name om tempo en daadkracht bij belangrijke infrastructurele projecten.

EVO en TLN vinden dat all infrastructurele projecten in Zuid-Holland ‘op koers’ moeten blijven, waarbij de nadruk ligt op de A13/A16 en de Rijnlandroute. De besluitvorming over de Rijnlandroute heeft inmiddels vertraging van een half jaar opgelopen. De A13/A16 komt in een cruciale besluitvormingsfase in de komende maanden waarin duidelijk wordt op welke manier de inpassing  en financiering van dit project gerealiseerd zal worden.

Volgens de Economische Wegwijzer van TLN en EVO werd in 2009 in de provincie Zuid-Holland voor meer dan 80 miljoen euro economische schade geleden als gevolg van files. Behalve economische schade, leiden files tot onnodig extra uitstoot van schadelijke stoffen en CO2. Als we Zuid-Holland weer willen laten rijden, dan moet er flink geïnvesteerd worden en moeten we bestaande infrastructurele projecten zonder vertraging doorzetten.