16-09-2011 EVO en TLN zijn overwegend positief over de plannen van het kabinet voor 2012. Nederland moet hard bezuinigen om de financiële begroting weer op orde te krijgen. Het kabinet kiest in deze begroting echter terecht voor logistiek als motor voor duurzame ontwikkeling van onze economie en zet de ingeslagen koers uit het regeringsbeleid door.

Tempo en daadkracht

EVO en TLN concluderen dat de financiering voor belangrijke investeringen voor onderhoud en aanleg van infrastructuur op peil blijft. Voor belangrijke infraprojecten in Zuid-Holland vraagt het verladend en vervoerend bedrijfsleven met name om tempo en daadkracht.

A13/A16 en Rijnlandroute

EVO en TLN vinden dat alle projecten in Zuid-Holland op koers moeten blijven, vooral de A13/A16 en de Rijnlandroute. De besluitvorming over de Rijnlandroute heeft nu vertraging van een half jaar opgelopen. De A13/A16 komt in een cruciale besluitvormingsfase in de komende maanden waarin duidelijk wordt hoe de inpassing en financiering van dit project gerealiseerd wordt.

Flink investeren

Volgens de Economische Wegwijzer van TLN en EVO werd in 2009 in de provincie Zuid-Holland voor meer dan 80 miljoen euro economische schade geleden als gevolg van files. Bovendien leiden files tot extra uitstoot van schadelijke stoffen en CO2. Er moet dus flink worden geïnvesteerd en bestaande infrastructurele projecten mogen geen vertraging meer oplopen, aldus de organisaties.