Zoetermeer, 16 september 2011

Vervoerend en verladend bedrijfsleven rekent op steun van minister Schultz van Haegen (I&M)

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn overwegend positief over de plannen van het kabinet voor het jaar 2012. Nederland moet hard bezuinigen om de begroting weer op orde te krijgen. Het kabinet kiest in deze begroting terecht voor logistiek als motor voor duurzame ontwikkeling van onze economie en zet de ingeslagen koers uit het regeringsbeleid door. EVO en TLN zijn verheugd dat de financiering voor belangrijke investeringen voor onderhoud en aanleg van infrastructuur op peil blijft. Ook ziet het verladend en vervoerend bedrijfsleven een kans voor Zuid-Nederland in de kabinetsplannen op het gebied van infrastructuur.

A58

EVO en TLN rekenen er op dat de minister van I&M haar volledige medewerking geeft aan het plan van het consortium “Zuidnet A58”. Dat concluderen de belangenorganisaties van het verladend en vervoerend bedrijfsleven na lezing van de Begroting van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). Het kabinet zegt in de toelichting op de begroting in te willen zetten op publiek-private samenwerking (PPS) voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van infrastructuur. Het plan van het consortium van bedrijven en overheden voorziet in de opwaardering en het onderhoud van de A58 en past dus precies in de visie van het kabinet. EVO en TLN hebben de opwaardering van de A58 hoog op de agenda staan, omdat de snelweg van nationaal belang is. De A58 is niet alleen een achterlandverbinding en een belangrijke vervoerscorridor voor het vrachtverkeer, maar ontsluit ook de Brainport Zuidoost Nederland en de Greenport Venlo. EVO en TLN roepen minister Schultz van Haegen op nog dit jaar positief te besluiten over het innovatieve plan van het consortium voor de A58.