08-07-2014  EVO en TLN zien weinig in de nieuwe tolplannen van de Duitse overheid. De extra tol voor personenauto’s en klein vrachtverkeer op Duitse wegen leidt tot extra administratieve lasten voor bedrijven en voor nog schevere verhoudingen in de kosten voor het goederenvervoer tussen de verschillende lidstaten van de EU.

Oneerlijk

EVO en TLN vinden het niet te verkopen dat de extra kosten die de tolheffing met zich meebrengt niet voor Duitse burgers en bedrijven gaan gelden. Beide organisaties streven juist naar één Europese markt voor het goederenvervoer over de weg waarbij de verschillen in regels voor wegtransport niet vergroot worden, maar juist worden weggenomen. EVO en TLN pleiten voor één Europees systeem voor tolheffing waarbij ook professionele vervoerders maar met één type administratie belast worden.

Gelijke monniken

Een vrije markt voor het goederenvervoer over de weg waarbij door heel Europa dezelfde eisen gesteld worden, leidt volgens de belangenorganisaties tot kwalitatief beter vervoer voor een redelijke prijs. De Duitse tolplannen staan hier volgens EVO en TLN haaks op. Als er al tol moet worden geheven, dan voor alle partijen gelijk. 

Europese Commissie

EVO heeft haar Europese moederorganisatie, de ESC, verzocht actie te ondernemen richting de Europese Commissie zodat de naleving van de EU-regels met betrekking tot het vrije verkeer van goederen in Europa gewoon worden nageleefd. TLN heeft dat via haar koepelorganisatie IRU gedaan. Tevens steunen de organisaties actief de minister van Infrastructuur en Milieu in haar pogingen Duitsland tot inkeer te laten komen.