Zoetermeer, 28 januari 2014

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn zwaar teleurgesteld over het besluit van de gemeente Arnhem om een milieuzone voor het vrachtverkeer in te voeren. De grote omvang van de milieuzone, bestaande uit de binnenstad én de centrumring, kost het bedrijfsleven de komende vijf jaar maar liefst 16 miljoen euro.

In Arnhem is een zeer beperkt aantal luchtkwaliteitsknelpunten in de directe omgeving van de Eusebiusbuitensingel. Eerder bleek uit tellingen, die op verzoek van TLN en EVO werden uitgevoerd, dat de hoeveelheid vrachtverkeer dat over de Eusebiusbuitensingel rijdt, door de gemeente sterk werd overschat. Dat maakt de onderbouwing van de milieuzone en het verwachte effect discutabel.

Knelpunten

Bovendien blijkt uit modelberekeningen dat in 2020, ook zonder milieuzone, de concentratie stikstofdioxide daalt tot ver onder de wettelijke norm van 40 microgram. Het bedrijfsleven wordt dus met extra kosten opgezadeld terwijl de luchtkwaliteit vanzelf verbetert. De invoering van de nieuwe milieuzone leidt er juist toe dat vrachtverkeer moet omrijden, met als gevolg meer CO2-uitstoot en een verslechtering van de verkeersveiligheid.

Oplossingen

TLN en EVO zien maatregelen om de stedelijke bevoorrading te verduurzamen als een betere oplossing voor de luchtkwaliteitsproblemen.