29-09-2011  EVO en TLN willen dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding er nog vóór 2020 ligt. Dit lieten zij vandaag weten tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over een Nieuwe Westelijke Oeververbinding.

Volgens de Economische Wegwijzer van de organisaties lijdt het bedrijfsleven jaarlijks ruim 40 miljoen euro schade als gevolg van files op de ruit van Rotterdam.

A15 loopt vast

De Rotterdamse haven beschikt maar over één volwaardige wegverbinding: de A15. De bereikbaarheid is kwetsbaar, doordat het verkeer geen alternatief heeft in geval van files, incidenten en calamiteiten. Bovendien loopt de A15 volgens berekeningen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu rond 2020 volledig vol door de verkeersgroei. Dit veroorzaakt extra uitstoot van schadelijke stoffen.

Blankenburgtunnel scoort beter

Twee tracés - de Blankenburg- en Oranjetunnel - worden op dit moment onderzocht op onder andere verkeersoplossend vermogen, kosten/baten en effecten voor het milieu. TLN en EVO hebben een voorkeur voor de Blankenburgtunnel. Deze variant scoort namelijk beter op verkeersoplossend vermogen en kosten-batenverhouding. Eind dit jaar neemt de minister een voorkeursbesluit voor één van de tracés.

Inpassing

De organisaties vinden ten slotte dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding zo goed mogelijk moet worden ingepast om de impact op de omgeving te minimaliseren. Ook dit is een belangrijke voorwaarde voor het draagvlak bij de lokale overheden en bewonersorganisaties.