Zoetermeer, 8 oktober 2012

Minister Opstelten overhandigt eerste Preventie Tipkaart Transportcriminaliteit aan Wesseling Logistics

Bij de opening van de Week van de Veiligheid overhandigde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in Sassenheim het eerste exemplaar van de Preventie Tipkaart Transportcriminaliteit aan Marcel Wesseling van Wesseling Logistics. De Preventie Tipkaart is een nieuwe zet van overheid en bedrijfslevenpartijen in hun gezamenlijke strijd tegen transportcriminaliteit. De kaart bevat vijf waardevolle tips voor bedrijven die zelf hun steentje willen bijdragen aan het voorkomen van transportcriminaliteit. Als bedrijven in de logistieke keten, verladers of vervoerders, daadwerkelijk aantoonbaar preventiemaatregelen nemen en desondanks slachtoffer worden van transportcriminaliteit, krijgen zij bij gelijkwegende zaken voorrang van politie en OM. EVO en TLN zien de Preventie Tipkaart en de gemaakte afspraken met het OM als een waardevolle nieuwe stap om transportcriminaliteit verder terug te dringen en benadrukken het belang van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Publiek-private samenwerking

De transport- en logistieke keten is kwetsbaar voor criminaliteit; ondanks een lichte procentuele daling, werd in 2011 altijd nog 1085 keer aangifte gedaan van transportcriminaliteit. In samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) hebben EVO, TLN, TAPA en het Verbond van Verzekeraars een vijftal preventietips benoemd. In het kader van het Tweede Convenant Aanpak Criminaliteit in de Transportsector is ook een aantal afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie en politie. Zo is onder meer afgesproken dat ondernemers die aantoonbaar voldoende preventieve maatregelen hebben genomen, bij gelijkwegende zaken bij de politie en het OM voorrang krijgen boven ondernemers die geen maatregelen hebben getroffen. Er wordt wel van uitgegaan dat er altijd aangifte wordt gedaan door de onderneming. Hoewel bedrijven die aantoonbaar aan preventie doen een streepje voor hebben, onderstrepen EVO en TLN dat het opsporen en berechten van daders van transportcriminaliteit natuurlijk altijd prioriteit moet hebben bij politie en OM.

Preventietips

In de vandaag gepresenteerde Preventie Tipkaart worden door OM en bedrijfslevenorganisaties vijf gouden preventietips gegeven. Het security niveau moet allereerst aansluiten bij het risiconiveau van lading en route; verladers en vervoerders moeten daarover vooraf heldere afspraken maken, aldus de opstellers. Ook  wordt aangeraden personeel, dat betrokken is bij het vervoer, goed te selecteren en te screenen. Voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van hoog-risico goederen dienen voorzien te zijn van tracking and tracing en ze moeten op een dusdanig tijdstip worden beladen, dat ze meteen na het laden kunnen vertrekken. Tot slot wordt afgeraden om onderweg te stoppen op afgelegen of onoverzichtelijke plaatsen; gebruik van beveiligde parkeerplaatsen wordt aanbevolen.

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven

Hoewel het beschermen van de veiligheid van lijf en goed natuurlijk eerst en vooral een overheidstaak is, vinden EVO en TLN dat bedrijven zelf, met name in de preventieve sfeer, het nodige kunnen doen en dat hun belangenorganisaties daarbij moeten helpen. De Tipkaart is daartoe een middel. Op dinsdag 9 november organiseren EVO, TLN, ACN, Hoffmann Recherche en CV-OK bovendien een gratis screening workshop in Almere. Via onze website kunnen bedrijven zich aanmelden. Ook wordt bedrijven aangeraden aansluiting te zoeken bij het Waarschuwings Register Logistieke Sector.