09-05-2012  EVO en TLN verwelkomen de aandacht voor agressie tegen vrachtautochauffeurs. Veel transportbedrijven hebben met agressie tegen hun chauffeurs te maken. De organisaties benadrukken echter dat het probleem breder moet worden aangepakt en dat er ook een rol is weggelegd voor de overheid.

Stedelijke bevoorrading

Agressie en geweld tegen chauffeurs komt voornamelijk voor in de binnensteden tijdens de bevoorrading van winkels. Daarom zijn volgens EVO en TLN maatregelen nodig om bevoorradingsknelpunten aan te pakken. In veel gemeenten ontbreken aangewezen bevoorradingsroutes met voldoende laad- en losplaatsen. Het laden en lossen gebeurt daarom vaak op de rijweg, waarbij hinder voor het verkeer ontstaat. Dat is vaak een oorzaak van agressie tegen de chauffeur.

Venstertijden

EVO en TLN wijzen er ook op dat de venstertijden in veel gemeenten het bevoorradend verkeer juist de drukke ochtendspits in dwingen. Meer flexibiliteit in bevoorradingsmomenten leidt ook tot minder hinder en kan agressie voorkomen. EVO en TLN pleiten voor een meer centrale regie door het Rijk.

Veilige parkeerplaatsen

Ook op de parkeerplaatsen langs de snelweg zijn chauffeurs in een kwetsbare positie. Ladingdiefstal en andere vormen van transportcriminaliteit kunnen chauffeurs veel werkstress bezorgen. Daarom is het van belang dat de veiligheid op parkeerplaatsen langs het wegennet verder wordt verbeterd. EVO en TLN zijn hierover in overleg met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie. Zo willen de organisaties dat de succesvolle pilot met de beveiligde transportcorridor ‘Secure Lane’ tussen Rotterdam en Venlo verder wordt uitgerold.

Rij- en rusttijden
 

Chauffeurs hebben niet alleen met agressie te maken, ook stress is een probleem waar veel chauffeurs dagelijks tegenaan lopen. Sinds de invoering van de digitale tachograaf worden de rijtijden van chauffeurs tot op iedere seconde digitaal geregistreerd. Op overtreding van deze rijtijden staan hoge boetes. Bang voor deze boetes en onder druk om binnen de rijtijden en venstertijden te leveren, ervaren chauffeurs het werk regelmatig als stressvol. TLN en EVO strijden al jaren voor meer flexibiliteit in de handhaving van de rij- en rusttijden en zijn van mening dat hier een structurele oplossing voor moet komen.