16 juni 2011

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn positief verrast door de extra Rijksbijdrage van 10 miljoen euro voor veiligheidsmaatregelen op en rond de A67. Beide organisaties pleiten al geruime tijd voor investeringen in de verkeersveiligheid en verzorgingsplaatsen op en langs de A67. Op deze belangrijke transportcorridor is het aandeel vrachtverkeer zeer hoog. Voldoende veilige parkeerplaatsen zijn volgens EVO en TLN daarom een absolute must.  

Nijpend tekort parkeerplaatsen

Het tekort aan parkeercapaciteit langs de A67 is veel chauffeurs een doorn in het oog. Uit onderzoek van het Rijk blijkt dat op dit traject momenteel een tekort is van ongeveer 340 vrachtautoparkeerplaatsen per nacht. Zonder ingrijpen loopt dit tekort in 2020 op tot 400 à 500 parkeerplaatsen per nacht. Het capaciteitstekort leidt tot gevaarlijke situaties op weg. Chauffeurs moeten soms noodgedwongen hun vrachtauto op de op/afrit van een verzorgingsplaats of vluchtstrook parkeren om zo de verplichte rij- en rusttijden niet te overschrijden. Wanneer men toch besluit om door te rijden, riskeert men een fikse boete. Ook onbewaakte bedrijventerreinen en dorpskernen worden door het capaciteitstekort gebruikt als alternatieve rustplaats. Hierdoor zijn de vrachtauto’s een makkelijk doelwit voor ladingdieven. Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven 350 miljoen euro directe schade aan transportcriminaliteit.

Goede bewegwijzering

Om transportcriminaliteit terug te dringen, hebben de ministeries van I&M en Veiligheid en Justitie  en het bedrijfsleven, waaronder EVO en TLN, de handen ineengeslagen door de ondertekening van het Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector. Hierin hebben de partijen afspraken gemaakt. Zo is de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheid van parkeerplaatsen. Door het ontbreken van goede bewegwijzering weten chauffeurs deze extra beveiligde parkeerplaatsen niet altijd goed te vinden. Adequate bewegwijzering mag daarom niet ontbreken.

Aansluiting op Secure Lane

EVO en TLN zijn reeds in gesprek met Rijkswaterstaat Limburg om te kijken hoe de parkeerdruk opgelost kan worden. Hier wordt ook de markt bij betrokken.De organisaties zien graag dat van de extra rijksbijdrage van 10 miljoen een substantieel deel wordt besteed aan de aansluiting van verzorgingsplaatsen en bedrijventerreinen op het Secure Lane systeem, een intelligent camerabeveiligingssysteem dat verdachte praktijken kan signaleren.