1-12-2011  Organisaties bedanken Ambassadeur Stedelijke Distributie voor zijn inzet

Volgens verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) is er alle reden om stedelijke distributie hoog op de politieke en bestuurlijke agenda te houden. Dit stellen de organisatie van verladers en vervoerders naar aanleiding van het afscheid van de Ambassadeur Stedelijke Distributie gisteren in Den Haag. Mede dankzij de inzet van de Ambassadeur, Eric Janse de Jonge, is er in een aantal regio’s en gemeenten het nodige bereikt. Maar volgens TLN en EVO blijft regie nodig, ook al zal die niet langer bij het Rijk liggen. Ze doen een beroep op de provincies om de handschoen op te pakken. De belangenorganisaties zijn ingenomen met het nieuws dat het CROW een ‘tool’ gaat ontwikkelen die gemeenten een handreiking biedt om effectief bevoorradingsbeleid te voeren.

Afscheid Ambassadeur Stedelijke Distributie

Ambassadeur Eric Janse de Jonge was door voormalig minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat voor een periode van drie jaar aangesteld om de distributie van goederen in de binnensteden te verbeteren. EVO en TLN hebben in die periode nauw samengewerkt met Janse de Jonge en bedanken hem voor zijn inzet. De samenwerking heeft tot veel goede resultaten geleid; in tal van gemeenten nemen bestuurders, ondernemers samen met EVO en TLN maatregelen om de stedelijke distributie te verbeteren. Volgens TLN en EVO heeft Janse de Jonge in belangrijke mate bijgedragen aan het creëren van meer bewustzijn over de voordelen van efficiënte stedelijke distributie op het gebied van luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en winkelklimaat. We zijn op de goede weg, maar er is nog veel te doen, stellen de belangenorganisaties van het vervoerend en verladend bedrijfsleven.  

Regie blijft nodig

EVO en TLN betreuren het kabinetsbesluit om de regie over stedelijke distributie los te laten. Hierdoor ontstaat het risico dat beleid versnippert, terwijl juist op dit onderwerp regievoering erg belangrijk is. Volgens EVO en TLN moeten provincies nu een regierol gaan vervullen om maatregelen in verschillende gemeenten goed op elkaar te laten aansluiten en daarmee ook zo effectief mogelijk te laten zijn.

CROW-tool

Gisteren werd tijdens het afscheid van Janse de Jonge bekend dat het CROW de komende twee jaar een speciale tool gaat ontwikkelen die gemeenten in staat stelt om een effectiever bevoorradingsbeleid te voeren. Volgens EVO en TLN is het belangrijk dat deze tool uit twee delen bestaat: één deel moet voorbeelden bevatten van (uniforme) maatregelen die steden kunnen nemen om stedelijke distributie te verbeteren; een tweede deel moet het te voeren proces naar succesvolle implementatie van maatregelen behandelen. Dat daarbij nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven noodzakelijk is, staat voor TLN en EVO als een paal boven water.