28-09-2011  EVO en TLN kunnen zich vinden in het decentraliseren van het ruimtelijk beleid, maar het Rijk moet de regie houden bij het verkeers- en vervoerbeleid. Als regie ontbreekt kunnen regionale ruimtelijke ontwikkelingen een ongewenst effect hebben op de doorstroming op het hoofdwegennet, aldus EVO en TLN.

Dit stellen de organisaties tijdens de hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die woensdag 28 september in de Tweede Kamer plaatsvindt. In deze visie wordt de richting van het rijksbeleid voor mobiliteit en ruimtelijke ordening vastgesteld.

Inrichting hoofdwegennet

EVO en TLN vinden dat het goed is om te focussen op verbetering van de bereikbaarheid van de Nederlandse main-, brain- en greenports en hun achterlandverbindingen. De reserveringen voor onder meer de A4 tussen Hoogvliet en Klaaswaal en de Nieuwe Westelijke Oeverbinding bij Rotterdam passen daarbij.

Scheiding doorgaand en bestemmingsverkeer

De organisaties zijn voorstander van hoofdverbindingen met 2x4 rijstroken in de Randstad en met 2x3 op de hoofdverbindingen daarbuiten. Ook de voorgenomen scheiding van het doorgaand en bestemmingsverkeer in de stedelijke omgeving heeft een gunstig effect op de doorstroming op het hoofdwegennet.

Stedelijke distributie

Steeds meer vrachtverkeer is gedwongen om te rijden in de ochtendspits omdat gemeentelijke venstertijden bedrijven hiertoe dwingen. Zonder coördinatie door het Rijk wordt dat alleen maar erger, vrezen de organisaties.

Beveiligde parkeerplaatsen

Ook moet het Rijk volgens TLN en EVO zijn verantwoordelijkheid blijven nemen om het groeiend tekort aan veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s op verzorgingsplaatsen langs de rijkswegen op de belangrijke transportcorridors tegen te gaan.

Prijsbeleid

Het kabinet heeft afstand genomen van Anders Betalen voor Mobiliteit. TLN en EVO vinden het een gemiste kans dat de Structuurvisie - een langetermijnvisie tot 2030 - hieraan geen enkele aandacht besteedt. Uit analyses blijkt dat na 2020 op diverse plaatsen nog steeds knelpunten in het wegennet bestaan.