Zoetermeer, 28 september 2011

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) kunnen zich vinden in het decentraliseren van het ruimtelijk beleid, maar zijn van mening dat het Rijk de regie dient te houden bij het verkeers- en vervoerbeleid. Dit is met name nodig bij de inrichting van het hoofdwegennet, stedelijke distributie, beveiligde parkeerplaatsen en prijsbeleid. Dit stellen de organisaties tijdens de hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die woensdag 28 september in de Tweede Kamer plaatsvindt. Deze visie legt de richting vast van het rijksbeleid voor mobiliteit en ruimtelijke ordening.Als regie ontbreekt kunnen regionale ruimtelijke ontwikkelingen  een ongewenst effect hebben op de doorstroming op het hoofdwegennet, aldus EVO en TLN.

Inrichting hoofdwegennet

Het richten van de focus op het verbeteren van de bereikbaarheid van de Nederlandse main-, brain- en greenports en hun achterlandverbindingen achten beide organisaties een goede zaak. De reserveringen voor de A4 tussen Hoogvliet en Klaaswaal, de Nieuwe Westelijke Oeverbinding bij Rotterdam, de verbinding tussen de A13 en A16 en de besluiten over de A4 Delft-Schiedam en de verlenging van de A15 bij Ressen passen daarbij. TLN en EVO zijn zonder meer voorstander van hoofdverbindingen met 2x4 rijstroken binnen de Randstad en met 2x3 op de hoofdverbindingen daarbuiten. Ook de voorgenomen scheiding van het doorgaand en bestemmingsverkeer in de stedelijke omgeving zal de doorstroming op het hoofdwegennet gunstig beïnvloeden.

Stedelijke distributie

Veel minder tevreden zijn EVO en TLN over de matige aandacht die het Rijk geeft aan stedelijke distributie. Ook hier zal het Rijk zijn regierol moeten voortzetten. Steeds meer vrachtautoverkeer vindt noodgedwongen in de ochtendspits plaats omdat gemeentelijke venstertijden bedrijven hiertoe dwingen. Zonder coördinatie door het Rijk zal dit alleen maar erger worden.

Beveiligde parkeerplaatsen

Ook moet het Rijk volgens TLN en EVO zijn verantwoordelijkheid blijven nemen  om het groeiend tekort aan veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s op verzorgingsplaatsen langs de rijkswegen op de belangrijke transportcorridors tegen te gaan.

Prijsbeleid

Het huidige kabinet heeft afstand genomen van Anders Betalen voor Mobiliteit. TLN en EVO vinden het een gemiste kans dat de Structuurvisie – een lange termijn visie die tot 2030 gaat – hier geen enkele aandacht aan geeft. Uit analyses blijkt dat na 2020 op diverse plaatsen nog steeds knelpunten in het wegennet bestaan.