16-05-2011  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de resultaten van de Spoedwetaanpak gepresenteerd. Dit deed zij tijdens de opening van de extra rijstrook op de A28 Zwolle-Meppel, een van de dertig spoedwetprojecten.

De A28 tussen Zwolle en Meppel, ook wel ‘de Poort naar Noord’ genoemd, is een belangrijke ontsluitingsweg voor Noord- en Noordoost-Nederland. Met de opening van een extra rijstrook in beide richtingen wordt een belangrijk fileknelpunt aangepakt.

Volgens berekeningen van TLN en EVO bedroeg de economische schade van files op de A28 in 2009 naar schatting 1,5 miljoen euro.

Afgelopen jaren is op een groot aantal knelpunten de wegcapaciteit vergroot, waardoor de filedruk is afgenomen. Voor het vrachtvervoer betekent dat een vermindering van de economische schade.

Het vervoerend en verladend bedrijfsleven wijst de minister echter op de noodzaak te blijven investeren in een structurele aanpak van de fileproblematiek.

Veel van de knelpunten die door de Spoedwet Wegverbreding zijn aangepakt, stonden hoog in de Economische Wegwijzer van EVO en TLN, een jaarlijks overzicht van de twintig duurste fileknelpunten. De eerste vier maanden van dit jaar is het aantal files met 17 procent gedaald tot het fileniveau van ongeveer tien jaar geleden. Dit is volgens de organisaties het bewijs dat ‘asfalt tegen files werkt’.

Momenteel kennen met name de regio’s Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Arnhem/Nijmegen nog steeds een groot aantal verkeersknelpunten die om een oplossing vragen. Dit geldt ook voor enkele achterlandverbindingen van de main- en greenports.