05-11-2013  EVO en TLN zijn tegen een voorstel van de VVD om een algeheel inhaalverbod in te stellen voor vrachtauto’s. Volgens de organisaties zijn op de meeste wegen al inhaalverboden ingesteld. Daarnaast veroorzaken inhaalverboden colonnevorming van vrachtauto’s waardoor de veiligheid op de weg juist afneemt en de doorstroming stokt. EVO en TLN pleiten daarom voor een dynamisch inhaalverbod naar tijd en plaats.

Geen noodzaak

De organisaties wijzen erop dat er op de meest drukke (2x2) snelwegen bestaat al een inhaalverbod bestaat. Op wegen waar het verkeersaanbod (2X3 of meer) het toelaat is er volgens TLN en EVO sowieso geen enkele noodzaak om een inhaalverbod in te stellen. De maatregel draagt in dergelijke situaties volgens hen helemaal niet bij aan een betere doorstroming.

Colonnevorming

TLN en EVO wijzen daarnaast op het gevaar van colonnevorming bij uitbreiding van de inhaalverboden. Uit onderzoek blijkt dat colonnevorming tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Vrachtauto's worden immers gedwongen om op de rechterrijstrook te blijven. Hierdoor is het bij in- en uitvoegstroken lastig voor andere verkeersdeelnemers om tussen deze 'muur' van vrachtauto's te komen. Dit leidt in veel gevallen tot verkeersonveilige situaties. Daarnaast moeten vrachtauto's noodgedwongen vaker op de rem trappen waardoor ook het risico op files toeneemt.

Dynamisch inhaalverbod

TLN en EVO pleiten al jaren voor dynamische inhaalverboden. Een inhaalverbod wordt dan met behulp van matrixborden ingesteld als het erg druk is op de weg en weer opgeheven op het moment dat het weer rustig is. Hierdoor bevordert de doorstroming en worden chauffeurs niet onnodig belemmerd in hun werk.