16-09-2011  EVO en TLN zijn in een eerste reactie positief over de kabinetsplannen voor 2012. Het kabinet focust terecht op economische groei. De ongehinderde goederenstroom is hiervoor een voorwaarde, vinden zij.

Positief is volgens de vervoerders en verladers dat het kabinet onverkort vasthoudt aan de investeringen in infrastructuur en de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Dat er geen lastenverzwaring in de mobiliteitsbelastingen plaatsvindt, is op zich goed. TLN en EVO zijn wel benieuwd naar de precieze verdeling van de deze belastingen in het Belastingplan.

De aandacht voor een goede functionerende Europese interne markt valt in het bijzonder op, nu de Europese samenwerking onder druk staat. EVO en TLN zien de voltooiing van de interne markt en liberalisering van spoor- en wegvervoer als noodzakelijk voor Nederland, dat voor groei afhankelijk is van internationale en Europese handel.