22 juni 2011

Ladingdiefstal weer niet meegenomen in berekening

Vandaag heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat de criminaliteit tegen het bedrijfsleven in 2010 aanzienlijk is gedaald ten opzichte van 2004. Deze conclusie trekt het departement op basis van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB). Diefstal in de transportsector behoort met -63% volgens de monitor tot de meest significante daler. Hoewel dit op het eerste oog goed nieuws lijkt, zijn verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) van mening dat het nog te vroeg is voor een juichstemming. EVO en TLN vrezen dat de criminaliteitsmonitor een te rooskleurige voorstelling van zaken geeft rondom transportcriminaliteit omdat ladingdiefstal niet is meegenomen. De organisaties dringen er dan ook bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op aan om in het vervolg een duidelijke nuancering in de berichtgeving aan te brengen om verwarring te voorkomen. Liever nog zien de organisatie dat de cijfers van ladingdiefstal worden meegenomen.

Ladingdiefstal

De totale schade van criminaliteit in de vijf sectoren detailhandel, bouw, transportsector, zakelijke dienstverlening en horeca bedroeg in 2010 573 miljoen euro. Dit komt neer op een daling van 16%.EVO en TLN merken op dat in de monitor, evenals voorgaande jaren, ladingdiefstal niet is meegenomen in de cijfers voor diefstal in de transportsector. Dit terwijl deze vorm van transportcriminaliteit juist een significant deel uitmaakt van de totale criminaliteit in de transportsector. Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven maar liefst 350 miljoen euro aan directe schade. Dit blijkt uit berekeningen van EVO, TLN, TAPA, en het Verbond van Verzekeraars. Bovendien tonen KLPD cijfers over 2010 aan dat er geen daling is inzake ladingdiefstallen.

Aanpak transportcriminaliteit

EVO en TLN zetten zich samen met andere publieke en private partijen onverminderd in bij het terugdringen van transportcriminaliteit. In 2009 is samen met de overheid het tweede 'Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector' afgesloten. Dit leidde onder meer tot het instellen van een speciaal bovenregionaal rechercheteam regio Zuid-Nederland, dat speciaal belast is met ladingdiefstal, en de aanstelling van een landelijk coördinerend officier van justitie voor transportcriminaliteit. Aan de cijfers van de criminaliteitsmonitor mag niet de onjuiste conclusie worden verbonden dat het probleem van ladingdiefstal drastisch is afgenomen. Er moet blijvend worden ingezet op maatregelen tegen transportcriminaliteit.