Zoetermeer, 9 december 2011

Vandaag hebben de Vereniging voor Logistiek Management (vLm) en verladersorganisatie EVO hun strategische samenwerking officieel beklonken. De ondertekening vond plaats in het hoofdkantoor van EVO te Zoetermeer. Per  1 januari trekt vLm bij EVO in.

Over de samenwerking

Het bestuur van vLm heeft gekozen voor strategische samenwerking met EVO vanwege een aantal belangrijke voordelen. Doordat EVO de uitvoering van de backoffice-activiteiten van vLm op zich neemt, worden kosten bespaard en kan de beroepsvereniging zich concentreren op haar core-business: het vergroten en delen van vakkennis op logistiek gebied. Hierdoor wordt vLm financieel en organisatorisch minder kwetsbaar. De drijfveer van EVO voor het aangaan van een partnerschap met vLm is het voortbestaan garanderen van een onafhankelijke beroepsvereniging die een substantiële bijdrage levert aan kwalitatief hoogstaande  kennis in de logistieke keten.

Logistieke kennis als speerpunt

Mieke Damen, voorzitter van vLm: ‘vLm  en EVO zijn beide organisaties die drijven op kennis van logistiek. Logistieke professionals nemen kennis en ervaring mee, waarmee de leden van EVO hun voordeel kunnen doen en omgekeerd. Dat kunnen we concreet vertalen in betere service, betere advisering en een beter opleidingsaanbod voor de 1.900 vLm-leden en de 20.000 EVO-leden. Op die manier versterken we elkaar. Onze ambitie is kortweg ervoor zorgen dat één plus één drie wordt.’ EVO-directeur Machiel van der Kuijl voegt hieraan toe: ‘Het is in het belang van verladers dat alle schakels in de logistieke keten kunnen beschikken over goede kennis van logistiek. De samenwerking met vLm is een logische keuze voor EVO omdat dit ons helpt bij het verspreiden, ontwikkelen en verbeteren van kennis.’

Geen fusie

De samenwerking betreffende de back-office activiteiten krijgt per 1 januari 2012 gestalte met de verhuizing van het vLm-kantoor van Amersfoort naar EVO te Zoetermeer. vLm blijft een zelfstandige vereniging van logistieke professionals met een eigen bestuur en eigen financiële verantwoordelijkheid. Verder betekent de samenwerking met EVO allerminst dat andere logistieke partners buitenspel staan. vLm blijft actief samenwerken met TLN, NEVI en DinaLog op het gebied van evenementen en campagnes.

Over vLm

vLm is de beroepsvereniging voor logistieke professionals en specialisten en telt ongeveer 1.900 leden. Haar doelstelling is het bevorderen van de ontwikkeling van (aankomend) logistieke professionals door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Over EVO

EVO is een landelijke belangenorganisatie van zo’n 20.000 verladers en eigen vervoerders. Bij elkaar genereren de EVO-leden, die werk bieden aan 1,3 miljoen mensen, 70 procent van alle lading van, naar en binnen Nederland. Eén belangrijke doelstelling van EVO is het slechten van barrières in de (internationale) logistieke ketens. Het vergroten van kennis door middel van opleidingen, zowel in de logistiek als daaraan gerelateerde onderwerpen, is daartoe een belangrijk middel.