12-12-2011  De vereniging voor Logistiek management (vLm) en EVO hebben vrijdag hun strategische samenwerking officieel beklonken. vLm verhuist ook naar het hoofdkantoor van EVO in Zoetermeer.

Voordelen

Het bestuur van vLm ziet in de strategische samenwerking met EVO een aantal belangrijke voordelen. Doordat EVO de uitvoering van de ‘backoffice’ van vLm op zich neemt, worden kosten bespaard en kan de beroepsvereniging zich concentreren op haar core-business: het vergroten en delen van vakkennis op logistiek gebied. Hierdoor wordt vLm financieel en organisatorisch minder kwetsbaar.

Kennis

De drijfveer van EVO voor het aangaan van een partnerschap met vLm is het voortbestaan garanderen van een onafhankelijke beroepsvereniging die een substantiële bijdrage levert aan kwalitatief hoogstaande kennis in de logistieke keten.

Ambitie

Mieke Damen, voorzitter van vLm: ‘vLm en EVO zijn beide organisaties die drijven op kennis van logistiek. Logistieke professionals nemen kennis en ervaring mee, waarmee de leden van EVO hun voordeel kunnen doen en omgekeerd. Dat kunnen we concreet vertalen in betere service, betere advisering en een beter opleidingsaanbod voor de 1900 vLm-leden en de 20.000 EVO-leden. Op die manier versterken we elkaar. Onze ambitie is kortweg ervoor zorgen dat één plus één drie wordt.’

Logistieke keten

EVO-directeur Machiel van der Kuijl voegt hieraan toe: ‘Het is in het belang van verladers dat alle schakels in de logistieke keten kunnen beschikken over goede kennis van logistiek. De samenwerking met vLm is een logische keuze voor EVO omdat dit ons helpt bij het verspreiden, ontwikkelen en verbeteren van kennis.’

Geen fusie

De samenwerking krijgt per 1 januari gestalte door de verhuizing van het vLm-kantoor van Amersfoort naar EVO in Zoetermeer. vLm blijft een zelfstandige vereniging van logistieke professionals met een eigen bestuur en eigen financiële verantwoordelijkheid. vLm blijft actief samenwerken met TLN, NEVI en DinaLog op het gebied van evenementen en campagnes.

Over vLm

vLm is de beroepsvereniging voor logistieke professionals en specialisten en telt ongeveer 1900 leden. Haar doelstelling is het bevorderen van de ontwikkeling van (aankomend) logistieke professionals door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring.