19-12-2011  Ladingdiefstal is een toenemend probleem. EVO heeft om dit tegen te gaan onder meer het convenant 'Aanpak Transportcriminaliteit in de logistieke sector' gesloten met de overheid, politie en justitie en zet zich in om het aantal beveiligde parkeerplaatsen langs het hoofdwegennet uit te breiden.

Vragenlijst

Om meer inzicht te krijgen in de behoefte en wensen van leden op het gebied van criminaliteitspreventie, heeft EVO een vragenlijst opgesteld. Het invullen ervan kost niet meer dan twee minuten tijd.