10-11-2015  EVO roept verladers op mee te doen aan een enquête over de kwaliteit van de dienstverlening van binnenvaartondernemers.

Verbeteringen

De binnenvaartsector, verladers en overheid zijn het erover eens dat voor structuurversterking van de binnenvaart professionalisering nodig is. De kwaliteit van de dienstverlening moet beter aansluiten bij de logistieke behoeften van verladers. Om te kunnen beoordelen welke verbeteringen daarvoor nodig zijn, wil EVO graag weten wat verladers vinden van de kwaliteit van de dienstverlening van de bevrachters die zij inschakelen en/of de schippers die voor hen varen.

Vragenlijst

De organisatie vraagt verladers daarom mee te werken aan een enquête. Het invullen van de vragenlijst vergt 7 tot 12 minuten tijd. Deelnemende verladers bepalen mee welke binnenvaartondernemer het best presteert en de EVO-Binnenvaartprijs 2016 krijgt. Met deze prijs wil EVO de binnenvaartsector stimuleren om zijn dienstverlening te verbeteren, ook in het belang van EVO-leden.

Start enquête