08-07-2011  Gisteren tekenden staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Douane en de nVWA een samenwerkingsovereenkomst voor gebruik van Supd@x. Dit concept voor ketensamenwerking verbetert de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de haven van Rotterdam.

Supd@x ondersteunt een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd en vermindering van de regeldruk. Bij de import van vis en vlees in de haven van Rotterdam bedraagt de besparing 6 tot 8 miljoen euro per jaar.

EVO is één van de bedrijfslevenorganisaties die de samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van Supd@x gisteren ondertekenden.

EVO is erg enthousiast over het ketenmanagementconcept in de veterinaire import, omdat verwacht wordt dat dit het importproces aanzienlijk versnelt en de regeldruk terugdringt. Volgens EVO voldoet het concept daarmee aan twee belangrijke wensen van verladers.

Bovendien wordt verwacht dat het concept als vliegwiel zal fungeren voor verdere toepassing van de single window gedachte in de internationale handelsstromen.

Het internationale verladende bedrijfsleven kan veel tijd en kosten besparen door bij één gemeenschappelijk loket terecht te kunnen met verschillende documentatie die voor internationale handel noodzakelijk is.