Zoetermeer, 17 februari 2012

Verladersorganisatie hekelt verzwaring maatregel door Europees Parlement

Verladersorganisatie EVO vindt dat het besluit van het Europees Parlement om gisteren in te stemmen met de invoering van nog zwaardere zwavelnormen voor de Europese zeescheepvaart, voorbijgaat aan de economische en ecologische realiteit. Volgens de verladersorganisatie levert de maatregel niet meer milieuwinst op, maar kost die het Europese bedrijfsleven wel miljarden euro’s extra per jaar. Zeker nu Europa in een economische crisis verkeert, was een pas op de plaats verstandiger geweest, aldus EVO.

Verzwaring maatregel

Het Europees Parlement heeft niet gezocht naar een economisch draaglijke weg om de maatregel van kracht te laten worden, maar zelfs de pijn nog eens vergroot. De parlementariërs willen - behalve de strenge norm van 0,1 procent zwaveluitstoot voor de scheepvaart op Het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee - nu ook de rest van de Europese wateren onder een zwaarder regime laten vallen. Daarmee gaan ze verder dan de Europese Commissie voorstelt en verder dan de afspraken die zijn gemaakt in de International  Maritime Organisation.

Concurrentienadeel Nederlandse havens

Voor Nederland is de stemmingsuitslag slecht nieuws. Zeker, omdat het zwavelgehalte in de lucht ruimschoots aan alle Europese eisen voldoet dus het milieu- en gezondheidseffect van de strengere normen minimaal is. Tegelijkertijd wordt het nu nog veel duurder om goederen en brandstoffen uit de havens van China, India en Oost-Afrika naar Rotterdam of Amsterdam te vervoeren. Zuid-Europese havens en verladers krijgen hiermee een groot concurrentievoordeel ten opzichte van de Rotterdamse en Amsterdamse haven.

Uitstel nodig

EVO pleit al geruime tijd voor uitstel van invoering van de zwaardere zwavelnorm op 1 januari 2015. Volgens de verladersorganisatie zijn er in 2020 veel realistischer alternatieven voorhanden, die reders en verladers in staat stellen de maatregel slim te absorberen. Volgens EVO kan de maatregel dan wel goed worden ingevoerd, omdat er dan een werkende LNG-infrastructuur is, zwavelfilters voor zeeschepen in afdoende mate op de markt zijn en laagzwavelige olie ruim voorhanden is.  EVO dringt er bij de Europese Raad van milieuministers op aan niet in te stemmen met het voorstel zoals het er nu ligt. Verwacht wordt dat het voorstel bij de komende milieuraad door de Europese ministers behandeld wordt.