Zoetermeer, 18  januari 2012

Nieuwe zwavelnorm op Noordzee stuwt brandstofkosten vanaf 2015 als raket omhoog

Verladersorganisatie EVO maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen aanscherping van de normen voor zwaveluitstoot door zeeschepen op de Noordzee. In navolging van de Internationale Maritieme Organisatie heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om de uitstootnorm op de Noordzee, Baltische zee en in het Kanaal per 1 januari 2015 te stellen op 0,1% in plaats van de nu geldende 1%.  Hierdoor stijgen de kosten van vervoer over zee met 40 procent. Vandaag wordt het voorstel door het Europees Parlement behandeld.  De concurrentiepositie van bedrijven en investeringen in Nederland staan hierbij op het spel, aldus EVO.

Volgens de verladersorganisatie zullen de druiven voor met name Noordwest Europese bedrijven zuur zijn. En in het bijzonder voor bedrijven die afhankelijk zijn van het vervoer van laagwaardige grondstoffen of eindproducten over zee, zoals de papier- of staalindustrie, is het concurrentienadeel enorm. Op de Verenigde Staten na voert geen enkel ander continent op 1 januari 2015 de 0,1% norm in. Hierdoor kunnen concurrenten in landen waar deze norm niet geldt straks tegen veel lagere kosten hun producten laten vervoeren. Op lange termijn zullen bedrijven hun kapitaal elders gaan investeren omdat dat meer rendeert. Dit gaat ten koste van kennis en banen in Nederland en de rest van Noordwest-Europa.

EVO pleit al langere tijd voor uitstel van de invoering van de maatregel of voor een pakket aan compenserende maatregelen die de zwaarst getroffen ondernemingen, rederijen en verladers, goeddeels schadeloos stellen. Hierbij denkt EVO onder andere  aan een subsidieregeling voor de inbouw van zwavelfilters op schepen (scrubbers). Ook benadrukt EVO het belang van goede communicatie vanuit de Commissie richting getroffen bedrijven over subsidiemogelijkheden. Het is nu aan het Europees Parlement om door middel van amendementen het bedrijfsleven tegemoet te komen.