10-02-2016  Producenten en importeurs moeten van het Afvalfonds Verpakkingen eenmalige logistieke hulpmiddelen registreren en schaart ook pallets daaronder. EVO is fel tegenstander van deze registratieplicht.

Enorme lastenverzwaring

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft producenten en importeurs een herinneringsbrief geschreven over deze verplichting. Ondanks de bezwaren die zijn geuit over de enorme administratieve lastenverzwaring en de strijdigheid met het kabinetsbeleid, blijft het fonds bij zijn mening.

Het fonds bestempelt met name pallets als eenmalig logistiek hulpmiddel, terwijl zelfs de éénmalige pallet zelden eenmalig wordt gebruikt. Het fonds stelt bedrijven de onmogelijke eis dat zij moeten bewijzen dat de pallet meerdere keren zijn of worden gebruikt.

Palletreparatie is niet meegeteld

Het Afvalfonds Verpakkingen gaat ook volstrekt voorbij aan het repareren van pallets. Gerepareerde pallets zijn in eerdere tellingen en schattingen niet meegenomen. Daarmee is een grootschalige industriële activiteit van Nederlandse bedrijven genegeerd. EVO vindt dit onterecht. Alleen al het bestaan van deze industrietak is een duidelijk bewijs van meermalig gebruik van houten pallets.

Geef bezwaren door

EVO roept leden op hun visie en bezwaren ten aanzien van deze nieuwe verplichting te uiten. Dat kan door gebruik te maken van de reactiemogelijkheid hiernaast. EVO gebruikt de reacties (anoniem) in zijn verdere acties tegen deze registratie.