15-07-2011 De meerderheid van de verladers vindt de toeslagen in het lucht- en expresvervoer te hoog. Ook vragen  ze zich af of de hoogte van de toeslagen wel redelijk is. Dat blijkt uit een onderzoek dat EVO samen met de Belgische zusterorganisatie OTM heeft uitgevoerd.

Aanleiding voor dit onderzoek is de eis van verladers om meer transparantie te krijgen in de ondoorzichtige toeslagen in het lucht- en expresvervoer. Verladers zijn niet ontevreden over de luchtvrachtsector maar wel over de tarieven die worden berekend. Meer dan zeventig procent van de respondenten vindt de toeslagen te hoog en meer dan de helft denkt dat een deel van de toeslagen dienen ter winstverhoging van de vervoerder en niet zozeer voor de toeslagfunctie.

Met name de security- en brandstoftoeslag worden als te hoog en onredelijk ervaren. EVO pleit om de brandstoftoeslag te koppelen aan onafhankelijke parameters die tegelijk stijgen en dalen met de marktprijs van kerosine. De kerosineprijs wordt dan als maatstaf gebruikt voor publicatie van de brandstoftoeslag. Zo kan de verlader beter beslissen of een brandstoftoeslag bij een bepaalde luchtvaartmaatschappij terecht is of niet.

Bovendien vergroot dit de uniformiteit tussen de luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor wordt het maken van illegale prijsafspraken onmogelijk. Wat betreft de securitytoeslag ziet EVO graag dat deze wordt opgenomen in het all-in tarief. De administratieve lasten bij expediteur en verlader, bij het doorvoeren en bijhouden van de toeslag, lopen hoog op.

Bovendien heeft de securitytoeslag allang niet meer de aard van een toeslag omdat deze niet fluctueert, maar al jarenlang vast staat. Wanneer de securitytoeslag in het standaard tarief wordt opgenomen, vermindert de administratieve last en verbetert de transparantie in de luchtvracht. 

Ook wil EVO dat de concurrentie binnen de luchtvracht sector zo gezond mogelijk is. De verladersorganisatie pleit daarom voor transparantie. EVO zal zowel de European Shippers Council en IATA benaderen met de bevindingen van het onderzoek en wil de dialoog aangaan met de luchtvaartmaatschappijen.