18-01-2013 In een brief aan staatssecretaris van Financiën Frans Weekers stelt EVO-directeur Machiel van der Kuijl dat een wijziging in de bijtelling voor leaseauto’s niet mag leiden tot een administratieve lastenverzwaring.

Weekers (VVD) stelde eerder deze maand voor de fiscale bijtelling voor leaseauto’s te veranderen. De huidig regels zouden ‘rechtvaardiger’ moeten, aldus de staatssecretaris. Nu betaalt iedereen die vijfhonderd privékilometers of meer rijdt bijtelling – ongeacht hoeveel kilometers meer. Weekers wil de bijtelling in stappen laten verlopen.

Achterban

De achterban van EVO is zeer betrokken bij het gebruik van de leaseauto, de bestelauto in het bijzonder. Als reactie op de plannen van Weekers stelt EVO-voorman Van der Kuijl daarom dat eventuele aanpassingen niet mogen leiden tot een administratieve lastenverzwaring.

Administratieve vereenvoudiging

Van der Kuijl meent dat de “verklaring uitsluitend zakelijk gebruik” voorziet in een behoefte bij het bedrijfsleven om met een minimum aan administratieve lasten de bestelauto te gebruiken – juist vanwege de administratieve vereenvoudiging die hiermee is bereikt.

Helder

Voor bedrijven die het kastje wel dienen aan te schaffen, moeten de eisen waaraan het registratiesysteem dient te voldoen helder en ondubbelzinnig zijn. Van der Kuijl: ‘Om voldoende draagvlak te creëren is het van groot belang dat de nieuwe regeling slechts leidt tot een herverdeling van lasten en niet tot een lastenverhoging.’

Grondslag

Van der Kuijl voegt eraan toe: ‘Tenslotte is deze operatie een goede gelegenheid om de grondslag voor de bijtelling voor de bestelauto – momenteel de catalogusprijs – naar beneden bij te stellen. Het genot bij privégebruik van de bestelauto staat namelijk niet in verhouding tot de hoogte van de bijtelling.’