15-09-2011  EVO kan zich goed vinden in de plannen voor de logistieke sector die minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Weekers (Financiën) gisteren presenteerden in de brief ‘Naar de top! Het nieuwe bedrijfslevenbeleid in actie(s)’.

Ongehinderde goederenstroom

EVO is positief over de in te zetten acties, maar heeft ook aanvullingen, waaronder een verzoek om extra maatregelen om de fysieke goederenstroom ongehinderd te laten verlopen. Ook wil EVO een pilot om de verschillende aansprakelijkheidsregimes tussen modaliteiten gelijk te trekken en ziet ze een rol voor de overheid, kennispartners en zichzelf in een verbetering van het onderwijs op mbo-niveau.

Douaneafhandeling eenvoudiger

Het kabinet kondigt in de bedrijfslevenbrief een masterplan aan voor de logistieke informatievoorziening. Bedrijven hebben te vaak te maken met vertragingen in de keten door uitval van systemen. Daardoor lopen logistieke activiteiten vast.

De verladersorganisatie stelt daarom zelf twee concrete maatregelen voor die de goederenstroom efficiënter moeten maken:

  • ‘integrated border management’, dat het proces van douaneafhandeling vereenvoudigt
  • een dubbele, robuuste uitvoering van de automatiseringssystemen van de douane.

Aansprakelijkheid

Het kabinet wil samen met het bedrijfsleven in kaart brengen welke aanpassingen er nodig zijn op het gebied van wet- en regelgeving en daar pilots op loslaten.

EVO waardeert deze aanpak. Zelf denkt de verladersorganisatie aan de wettelijke aansprakelijkheidsregimes, die per vervoersmodaliteit verschillen. Dit belemmert het streven naar meer synchromodaliteit. Een pilot met bedrijfslevenpartijen, verladers en vervoerders, moet aantonen of deze regimes gelijk kunnen worden getrokken en daarbij voldoende voordeel voor het verladend bedrijfsleven opleveren.

Meer aandacht voor mbo

Verladers hebben steeds meer moeite om voldoende en hoogwaardig logistiek personeel te vinden. Daarom vindt EVO het goed dat het kabinet hier in de brief veel aandacht aan besteedt. EVO ziet aansluiting bij de eigen initiatieven, zoals het Kennisakkoord Logistiek dat EVO dit jaar samen met de logistieke hbo’s, TLN en Jong Logistiek Nederland (JLN) sloot om de koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs te versterken, de kwaliteit te verbeteren en de instroom van logistieke studenten te vergroten.

Dit soort initiatieven en de aandacht en investeringen van de overheid moeten zich volgens EVO uitbreiden naar het mbo. EVO is voorstander van meer immigratie van buitenlandse gespecialiseerde werknemers als opmaat naar een opener arbeidsmarkt.