3 november 2011

Belangenorganisatie eigen vervoerders en verladers doet een beroep op leden en neemt eigen verantwoordelijkheid serieus

Verladersorganisatie EVO is geschrokken van de uitkomsten van de controles van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) op manipulatie van de digitale tachograaf. De IVW heeft het afgelopen jaar bij internationaal geconditioneerd vervoer gerichte controles uitgevoerd, waarbij inzicht is ontstaan in de mate van manipulatie van de tachograaf. Daaruit is gebleken dat in deze geselecteerde doelgroep 26 procent van de Nederlandse en 33 procent van de internationale vervoerders overtredingen hebben begaan. Aangezien de controles gericht waren op één specifieke categorie kunnen er volgens EVO geen uitspraken gedaan worden over manipulatie van de digitale tachograaf ten aanzien van het hele (internationale) goederenvervoer. De verladersorganisatie wijst iedere vorm van manipulatie af, omdat het oneerlijke concurrentie en onveiligheid in de hand werkt. EVO steunt het nieuwe beleid van IVW om bij wegcontroles op manipulatie te controleren. De belangenorganisatie doet een beroep op de eigen achterban om niet over te gaan tot manipulatie. Ook geeft EVO samen met de IVW goede voorlichting en ondersteuning aan bedrijven. 

Oneerlijke concurrentie en verkeersveiligheid

EVO vindt dat concurentievervalsing en manipulatie moeten worden aangepakt. In Europees verband zijn er regels vastgesteld waarbinnen het wegvervoer kan plaatsvinden. Dit level playing field zorgt ervoor dat bedrijven binnen Europa op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren. Iedereen die zich aan deze spelregels onttrekt maakt zich dus schuldig aan oneerlijke concurrentie. EVO vindt bovendien dat de verkeersveiligheid altijd moet zijn gewaarborgd. De regels ten aanzien van het gebruik van de digitale tachograaf zijn ook in het leven geroepen om de chauffeur en de medeweggebruikers tegen onveilige situaties te beschermen. Hoewel bedrijven soms moeite hebben zich aan de rij- en rusttijden te houden, roept de belangenorganisatie haar leden op om nooit over te gaan tot manipulatie van de digitale tachograaf. Als er structurele problemen ontstaan door wetgeving of overheidsbeleid is een discussie daarover het geëigende middel en niet het moedwillig overtreden van de wet, aldus EVO.

Verantwoordelijkheid nemen

EVO vindt dat de IVW moet optreden tegen manipulatie ensteunt het nieuwe beleid van de inspectie om tijdens wegcontroles voortaan standaard ook op manipulatie te gaan controleren. Hiermee wordt de pakkans van de groep vervoerders die structureel manipuleert, vergroot. De belangenorganisatie neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid serieus. Zo organiseert EVO samen met de IVW al jaren informatiebijeenkomsten, tijdens welke de wetgeving wordt uitgelegd en toegelicht. Ook verspreidt  EVO aan leden en niet-leden gratis overzichtskaartjes, met daarop een beknopte omschrijving van de geldende rij- en rusttijden. EVO-adviseurs beantwoorden jaarlijks duizenden vragen over de rij- en rusttijdenregels en de digitale tachograaf en geven persoonlijk advies. Om bedrijven te ondersteunen in het inzichtelijk maken van het nalevingsprofiel binnen het eigen bedrijf, biedt de belangenorganisatie ook speciale computersoftware aan. EVO blijft met de IVW in gesprek over effectieve middelen om gezamenlijk de naleving te bevorderen.