23-01-2012  EVO biedt bedrijven de helpende hand met een speciaal duurzaamheidspakket, waarmee bedrijven zowel het milieu sparen als kosten besparen.

Brandstof besparen

Met een brandstofmanagementsysteem om het brandstofverbruik te monitoren en aanpassing van de rijstijl volgens ‘Het Nieuwe Rijden’ kan een bedrijf jaarlijks zeven procent op de brandstofkosten besparen.

Uitstoot omlaag

Iedere verbruikte liter brandstof is goed voor de uitstoot van 2,6 kilo CO2. De emissiereductieprojecten die EVO in Noord-Brabant en Flevoland uitvoerde bij vijftig bedrijven tonen aan dat er op jaarbasis 11,1 miljoen kilogram CO2 kan worden bespaard.

Hogere eisen

Ook in de logistieke keten worden steeds hogere eisen aan duurzaamheid gesteld. Ketenpartners vragen elkaar steeds vaker om een zogeheten CO2-footprint. Met het EVO-duurzaamheidspakket kunnen bedrijven aan deze eisen voldoen.

Het pakket bestaat uit:

  • een nulmeting van de CO2-emissie

  • de organisatie van uw vervoer wordt in kaart gebracht en gegevens die nodig zijn voor het berekenen van emissies worden verzameld. Op basis hiervan maakt EVO de zogenoemde carbon footprint
  • opleiding Het Nieuwe Rijden

  • chauffeurs leren defensief rijden, waarbij anticiperen en verkeersinzicht centraal staan. Resultaat: de chauffeur rijdt zuiniger en veiliger. Deze training telt bovendien mee als verplichte nascholing (code 95)
  • een tool om de brandstof te monitoren

  • Om het effect van het brandstofmanagement in kaart te brengen en de chauffeurs te motiveren, wordt het brandstofverbruik periodiek per maand of per kwartaal gemeten. EVO stelt een tool ter beschikking zodat u zelf het brandstofverbruik kunt monitoren
  • herhaling van de nulmeting

  • de meting zoals bij stap 1 beschreven wordt hier herhaald. Zo kan in kaart worden gebracht hoe groot de emissiereductie is