01-07-2013  De Eerste Kamer stemt op 2 juli over het Basisnet. Het basisnet bepaalt het maximale risiconiveau voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater. Zestien organisaties, waaronder EVO en de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de Wet basisnet.

Veiliger vervoer

Het basisnet stimuleert het bedrijfsleven te zoeken naar veiliger vervoer door aandacht voor risico’s en bepaalt voor nu en de toekomst de kaders waaraan partijen zich te houden hebben, aldus EVO. Dat geldt voor het bedrijfsleven maar ook bijvoorbeeld voor de woningbouw. Voor de gemeenten is namelijk vastgesteld wat met ruimtelijke ordening wel en niet kan met nieuwe bebouwing langs de infrastructuur, de transportassen van Nederland.

Duidelijkheid

Deze duidelijkheid is uitermate belangrijk voor het bedrijfsleven, stelt EVO. Volgens de organisatie is er draagvlak voor de wet bij alle betrokken partijen, overheid en bedrijfsleven. Lokaal maatwerk en onbegrijpelijke bouwprojecten naast en boven de wegen of zelfs in vaarwegen zijn dan verleden tijd.

Geen beleid

Mocht de Wet basisnet niet de steun krijgen van de meerderheid van de Eerste Kamer, dan is het lange en uitgebreide voorbereidingstraject voor niets geweest. Bovendien keert Nederland terug naar de situatie waarin geen beleid en wetgeving voorhanden is om de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te managen of om nieuwe bouwprojecten op afstand van de infrastructuur te houden. Dit zijn onzekerheden die niet bijdragen tot een gunstige economische ontwikkeling in de betrokken industrieën en het draagt zeker niet bij aan een veiliger omgeving, aldus de verladersorganisatie.