Zoetermeer, 2 juni 2014

Nieuwe investeringen in de binnenwateren van Noord-Brabant maken de goederenstromen van bedrijven milieuvriendelijker en efficiënter. Dit stelt verladersorganisatie EVO in reactie op afspraken tussen de provincie Noord-Brabant en het Rijk om te investeren in vaarwegen.

Vandaag werd het startschot gegeven voor investeringen in de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Eindhoven. Bochten worden verruimd, oevers en bodem verstevigd en wachtplaatsen verlengd of extra aangelegd. Hierdoor kunnen er grotere schepen door het kanaal. Ook tekenden de provincie en Rijkswaterstaat een convenant dat de sluisbediening voor de binnenvaart moet waarborgen.

Vaarwegen

EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, maakte zich lang hard voor de investeringen. Noord-Brabant kent veel bedrijven die van de binnenvaart gebruik maken – betrouwbare vaarwegen zijn cruciaal om hun goederen efficiënt en duurzaam te laten vervoeren. Ook is er veel doorgaand verkeer op de Brabantse vaarwegen naar het achterland. EVO is actief in verschillende projecten die de overstap naar de binnenvaart bevorderen, waaronder in de stichting BERZOB, die als doel heeft om 460 vrachtauto’s per dag van de weg te halen, en het programma Beter Benutten.

Sluisbediening

Het kabinet wilde bezuinigen op het aantal uren waarop sluizen en bruggen bediend worden. EVO bestempelde deze bezuiniging als een ramp voor bedrijven die voor hun bevoorrading of afzet afhankelijk zijn van de binnenvaart. De bezuiniging zou nauwelijks iets opleveren terwijl de kosten voor het bedrijfsleven als gevolg daarvan stijgen – en dat terwijl  het kabinet bedrijven eerder opriep om meer gebruik te maken van de binnenvaart. Noord-Brabant investeert nu eenmalig 1,5 miljoen euro zodat Rijkswaterstaat versneld een nieuwe bedieningscentrale in gebruik kan nemen.