8 juni 2011

EVO Logistics Yearbook 2011 uitgereikt aan VNO-voorman Wientjes

Vandaag heeft Dick van den Broek Humphreij, scheidend Algemeen Directeur van EVO, tijdens het jaarlijkse EVO-congres het eerste exemplaar van het EVO Logistics Yearbook uitgereikt aan Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. Het jaarboek staat evenals het congres in het teken van innovatie binnen internationale logistieke ketens. De keuze voor het thema staat niet op zichzelf. Logistiek is door het kabinet benoemd tot Topsector en daarmee tot speerpunt van beleid. Diverse kopstukken uit het bedrijfsleven en  minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kwamen aan het woord. Zij gaven hun visie op toekomstige ontwikkelingen in mondiale handelsstromen en benadrukten het belang voor het bedrijfsleven en de samenleving om daarop in te spelen.

Logistiek van vitaal belang

Logistiek is van vitaal belang voor de Nederlandse economie en welzijn. Om ervoor te zorgen dat Nederland zich op logistiek gebied onderscheidt van de rest van de wereld, werkt het Topteam Logistiek momenteel hard aan een advies aan Minister Verhagen ten behoeve van het bedrijvenbeleid. EVO benadrukte in haar brief aan het topteam enkele weken geleden al dat logistiek ook als belangrijke randvoorwaarde voor de andere acht topsectoren moet worden gezien. “Logistiek en goederenvervoer in het bijzonder is een op een gekoppeld aan welvaart en welzijn,” benadrukte Dick van den Broek Humphreij nogmaals in zijn afscheidsrede. “Er is geen economie bestaanbaar in de zin zoals wij die kennen als er geen behoorlijk vervoer van goederen zou zijn. Er zou geen productie van betekenis zijn.”  

Logistics Yearbook

Ook Bernard Wientjes onderschreef het belang van innovatie in logistieke ketens. Volgens hem is samenwerking de sleutel tot innovatie. Wientjes: “De gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten moeten samenwerken in soort van Publiek Private Samenwerkingsconstructies (PPS).” In het EVO Yearbook, dat tijdens het jaarcongres door Dick van den Broek Humphreij werd overhandigd aan de voorman van VNO-NCW, zijn onder andere de input die EVO heeft geleverd aan het Topteam en een interview met minister Verhagen van EL&I opgenomen. Ook hebben verschillende kopstukken uit het bedrijfsleven en de wetenschap een belangrijke bijdrage geleverd aan het boek. Dit zijn onder andere Lori Tavasszy (professor aan de TU Delft en senior adviseur TNO), Wim Bens (directeur Dinalog), Kees Verweij (Principal Consultant Freight Transport and Logistics bij Buck Consultants International), Peter Wilmott (President, EUROPRO Parijs, Johannes Giloth and Erikvan Dort, Capgemini Consulting) en Erik van Wunnik (directeur LogiReal).