Na een welkomstwoord van algemeen voorzitter van EVO Chris Bruggink opende dagvoorzitter Henk Zijm, Hoogleraar Productie en Supply Chain Management, gisteren het EVO-Jaarcongres ‘Innovatie in internationale ketens’.

Zijm, tevens Wetenschappelijk Directeur van Dinalog, gaf in zijn openingswoord direct aan dat hij gelooft dat Nederland in 2020 wereldleider in de logistiek kan zijn.

Logistiek moet daarvoor echter wel innoveren. Volgens Zijm vraagt dat om investeringen in ketenregie, meer multimodaal vervoer, synchromodaliteit, maar ook in kennisinstellingen.

Voorzitter van VNO-NCW Bernard Wientjes sloot zich daar bij aan. Volgens Wientjes moet de gouden driehoek van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen werken aan innovaties in de logistiek, eventueel in publiek private samenwerkingsconstructies.

Wientjes is dan ook blij met de negen topsectoren waarbij het Topteam Logistiek een zeer belangrijke is. Volgens de voorzitter van VNO-NCW mag er op gerekend worden dat het Topteam met innovatieve ideeën komt die er voor zorgen dat Nederland een hoofdrol blijft spelen in veel internationale ketens.

Het congres werd afgesloten met de afscheidsrede van Van den Broek Humphreij. Deze is integraal terug te lezen via de link op deze site. Lees ook meer over het EVO Logistics Yearbook. Leden kunnen dit boek gratis via de website bestellen.

EVO-directeur Dick van den Broek Humphreij overhandigde het EVO Logistics Yearbook aan de voorman van VNO-NCW. Hierin is onder andere de input terug te vinden die EVO leverde aan het Topteam.

Paul Dirken, Directeur Bedrijven Rabobank Nederland en Rens Buchwaldt, Directeur Logistiek, Informatisering en Automatisering bij FloraHolland spraken vervolgens vanuit hun eigen praktijk over innovatie in logistieke ketens.

Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen gaf in haar toespraak aan haar best te doen om van Nederland een servicegerichte internationale koploper in de logistiek te maken.
Ook stond de minister stil bij de afzwaaiende directeur van EVO, Dick van den Broek Humphreij. Ze roemde hem om onder andere om zijn constructieve houding richting het ministerie.

Van den Broek Humphreij zorgde als directeur van EVO bovendien voor een verbeterde concurrentiepositie van Nederland in de wereld, aldus Schultz van Haegen. En daarom mocht zij namens Hare Majesteit de Koningin laten weten dat het haar behaagd heeft Van den Broek Humphreij te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het congres werd afgesloten met de afscheidsrede van Van den Broek Humphreij. Deze is integraal terug te lezen via de link op deze site. Lees ook meer over het EVO Logistics Yearbook. Leden kunnen dit boek gratis via de website bestellen.

Een uitgebreider verslag van het jaarcongres vindt u in het juninummer van EVO Magazine. Dit verschijnt 23 juni.