17-11-2015  EVO wil dat de Tweede Kamer het kabinet vraagt de prijsstijgingen in het spoorgoederenvervoer te temperen. De kostenstijging is nu excessief. Dat is niet goed voor de concurrentiepositie van de bedrijven die gebruikmaken van het spoor en ook niet voor het vestigingsklimaat in Nederland, aldus de organisatie.

Extra heffing

Door een bezuiniging van het kabinet-Rutte I wordt de gebruiksheffing  in 2016 al met 10 procent verhoogd, maar door een uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt gaat de heffing nog eens met 7 procent extra omhoog. Het kabinet wil dat bedrijven meer gaan vervoeren over spoor. Dat is goed voor het milieu en vermindert de files. De extra verhoging van de gebruiksvergoeding staat hier haaks op, stelt EVO.

Debat

Donderdag spreekt de Tweede Kamer met de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, over dit thema.