13-06-2012  Er komt extra materieel beschikbaar voor de bestrijding van piraterij. Dit heeft minister Hillen van Defensie  gisteren met goedkeuring van de kamer toegezegd tijdens het debat in de Tweede Kamer over piraterij. De minister kreeg ook steun voor de inzet van twee extra cougar helikopters, een onderzeeër en een onbemand vliegtuig.

Symptoombestrijding

Het kabinet en de Tweede Kamer zitten volgens EVO op de juiste koers door zich te richten op het oplossen van problemen in de meest risicovolle gebieden en niet te kiezen voor private beveiliging. Inzet van private bewakers is volgens de verladersorganisatie slechts symptoombestrijding die de kans op escalatie van geweld vergroot en het zeetransport structureel duurder maakt.

Juiste koers

Volgens de verladersorganisatie moeten kleine flexibele teams van mariniers zorgen voor de veiligheid op korte termijn en is het de taak van de internationale gemeenschap om de criminele netwerken achter piraterij te ontmantelen en te zorgen voor afdoende opsporings- en vervolgingsfaciliteit in de regio. Overheden hebben de plicht om de veiligheid van de bemanning en handel te garanderen. Volgens EVO nemen de Nederlandse regering en het parlement die rol serieus en kunnen andere landen daar een voorbeeld aan nemen.